V mnogih rastočih gospodarstvih bo močno zunanje povpraševanje razvitih gospodarstev dvignilo rast, domače povpraševanje pa za zdaj ostaja šibko. Skupna rast rastočih gospodarstev bo po napovedih letos 5,1-odstotna in prihodnje leto 5,4-odstotna. Obe številki predstavljata povišanje iz lanske 4,7-odstotne rasti. Rast na Kitajskem se je v drugi polovici lanskega leta močno popravila, predvsem zaradi naraščanja investicij. Ta odboj bo verjetno začasen, saj je gospodarska politika Kitajske usmerjena v zmanjševanje kreditne rasti ter dvig stroškov izposojanja. Rast naj bi tako letos znašala okoli 7,5 odstotka.

V ZDA naj bi letošnja rast znašala 2,8 odstotka glede na 1,9-odstotno rast v lanskem letu. Glavno gonilo rasti naj bi predstavljal dvig domače potrošnje v kombinaciji z manjšimi proračunskimi rezi, kot so bili sprva napovedani. Proračunski rezi naj bi začeli veljati v letu 2015, zaradi česar je za to leto napoved gospodarske rasti znižana s prvotnih 3,4 na 3 odstotke.

Območje evra se obrača od recesije k okrevanju. Gospodarska rast bo skromna in bo znašala 1 odstotek v letošnjem letu ter 1,4 odstotka v letu 2015, okrevanje pa bo neenakomerno. Bolj kot domače povpraševanje bo ključnega pomena za rast izvozna aktivnost. Drugod po Evropi, denimo v Veliki Britaniji, je gospodarska situacija boljša, spodbujena z lažjim dostopom do financiranja in povečanim zaupanjem. Tam naj bi rast v letošnjem letu znašala 2,4 odstotka, v prihodnjem letu pa 2,2 odstotka.

Glede na oktobrsko poročilo se je za 0,4 odstotne točke popravila napoved gospodarske rasti na Japonskem, ki tako za letošnje leto znaša 1,7 odstotka. Stimulativna fiskalna politika naj bi omilila negativne posledice dviga potrošniškega davka v začetku letošnjega leta.

Seveda tudi tokrat vseh teh napovedih ne smemo upoštevati, ne da bi se zavedali tveganj, ki lahko spremenijo tok dogajanj. Med novimi nevarnostmi se pojavlja tveganje zelo nizke inflacije ali celo deflacije v območju evra. Druge nevarnosti pa zajemajo povečan dolg v bilancah nekaterih podjetij, predvsem v delu, ki je izpostavljen valutnim nihanjem, prehiter umik stimulacij s strani centralnih bank, nadaljevanje odliva kapitala iz rastočih trgov in še bi lahko naštevali. Kljub temu splošna slika za svetovno gospodarstvo ostaja pozitivna, vsaj še za naslednji dve leti.