Se bo končalo na sodišču?

Ministrstvo za zdravje je doslej nedorečeni zakon o lekarniški dejavnosti razlagalo tako, da na območju ene občine ne moreta delovati dva javna lekarniška zavoda, kot zdaj velja v postojnskem primeru, pač pa le javni zavod in koncesionar. Na vprašanje, ali je torej pričakovati, da bo odločba ministrstva negativna, Erjavec še ni odgovoril, ker da je to stvar uradne osebe, ki vodi postopek. »Menim, da gre za precedenčni primer, zato je prav, da si je ministrstvo vzelo čas in dobro preučilo zadeve. Obstajajo različna strokovna, tudi pravna mnenja. Merodajno bo tisto, kar bo ministrstvo v upravnem postopku odločilo na prvi stopnji. Glede na današnji pogovor pa pričakujem, da z izdajo odločbe v pravnem smislu zadeva še ne bo zaključena, saj ena od strani ne bo zadovoljna in se bo pritožila.«

Kot smo poročali, postojnska enota Lekarne Ljubljana trenutno ne sme opravljati lekarniške dejavnosti, saj ji je tržna inšpekcija to z odločbo prepovedala ravno zato, ker še ni pridobila verifikacijske listine o izpolnjevanju pogojev.

Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana, po včerajšnjem sestanku ni želel dajati izjav. Miran Golub, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije, ki širitvi Lekarne Ljubljana v Postojno z vidika posledic za lekarniško mrežo že ves čas nasprotuje, pa si razpleta ni upal napovedati. »Glede na vse izpostavljene probleme pa smo se strinjali, da je čim prej treba spremeniti lekarniško zakonodajo,« je sklenil Golub. vrž