V Lafargeu pravijo, da so takšno odločitev Arsa pričakovali, izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pa vidijo kot »logično posledico skladnosti obratovanja tovarne z evropsko zakonodajo, skupaj z dovoljenimi izpusti«. Arso je namreč ugotovil, da Lafarge v skladu s spremembami uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ne presega mejnih letnih koncentracij celotnega prahu, dušikovih oksidov in benzena, izpolnjuje pa tudi »še vse druge predpisane pogoje, s katerimi zagotavlja preprečevanje onesnaževanja okolja večjega obsega«.

V cementarni bodo zdaj lahko začeli pripravljati še vlogo za uporabo alternativnih goriv, saj je po njihovem sosežig odpadnih gum, olj in plastike »bistvenega pomena za srednje- in dolgoročno konkurenčnost in trajnostno uspešnost Lafargea v Sloveniji«. Haimo Primas, generalni direktor trboveljske cementarne, pa ob tem napoveduje, da si bodo vzeli čas in zainteresirani javnosti predstavili uporabo alternativnih goriv v cementni industriji ter njihov socialni in ekonomski vpliv. »Vemo, da je pred nami še dolga pot, ko govorimo o dojemanju alternativnih goriv v Sloveniji. Vendar smo prepričani, da bodo kakovostne informacije, odprta razprava in vključevanje lokalnih skupnosti prispevali k boljšemu razumevanju vplivov in koristi uporabe alternativnih goriv,« je prepričan Primas.

V Eko krogu, kjer sosežigu odpadkov v cementarni ostro nasprotujejo že od samega začetka, novoizdanega okoljevarstvenega dovoljenja še ne morejo komentirati, saj še ne poznajo njegove vsebine, je pa predsednik Uroš Macerl povedal, da jih novica ni presenetila. Takšen scenarij, poskus pridobivanja enega okoljevarstvenega dovoljenja za drugim, so namreč napovedali že sredi novembra, ko se je Lafarge odrekel zahtevi po sosežigu odpadkov.