Leto 1922: prva obrtna razstava Občeslovenskega obrtnega društva (167 razstavljalcev iz Slovenije in takratne Jugoslavije).

Leto 1967: Slovensko obrtništvo sprejme odločitev o prirejanju vsakoletnih sejmov obrti v mestu Celje.

Od 1968 do 1975: osem sejemskih prireditev na stadionu Atletskega društva Kladivar.

Leto 1976: odprtje prireditvene dvorane in pred tem maja istega leta ustanovitev zavoda ŠRC Golovec. Prireditev se je s tem preselila v stalne pokrite prostore in na zadovoljive površine zunanjih prostorov, ki omogočajo sodobnejši in bolj organiziran način razstavljanja.

Od leta 1984 do 1993: graditev namenskih sejemskih dvoran C, D in E. Zavod ŠRC Golovec se preoblikuje v Celjski sejem, d.o.o.

Leto 1995: gradnja upravne zgradbe Celjanka.

Leto 1996: Celjski sejem, d.o.o., se preoblikuje v Celjski sejem, d.d.

Leto 1999: graditev nove sejemske dvorane L.

Leto 2004: gradnja nove sejemske dvorane K.

Leto 2009: postavitev sončne elektrarne na strehah sejemskih dvoran. jl