Vrhovno sodišče je zavrglo predlog revizije - vložen je bil 26. septembra lani - kot nedovoljenega na podlagi 89. člena zakona o upravnem sporu. Pri tem se je opiralo na svojo upravnosodno prakso v petih podobnih primerih.

Revizija ni dovoljena

Povedano drugače, ker je upravno sodišče ugodilo pritožbi Alpe Adria Greena in razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje za vevški obrat Papir servisa ter prvostopenjskemu organu naložilo, naj v ponovnem postopku znova odloči o izdaji tega dovoljenja, je vrhovno sodišče ugotovilo, da upravni postopek ni končan, piše v današnji izdaji Dela.

Ker Agencija RS za okolje (Arso) o novi vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja še ni odločila oziroma postopek izdaje še ni pravnomočno končan, revizija ni dovoljena. S tem ko je sodišče odločilo o zahtevku za revizijo postopka, je avtomatično zavrglo tudi predlog začasne odredbe.

Po zavrnjeni pritožbi še upravni spor

Po poročanju časnika je organizacija Alpe Adria Green v imenu več civilnih družb iz četrtne skupnosti Polje pritožila na okoljevarstveno dovoljenje za predelavo nenevarnih odpadkov na Vevški cesti. Ker je bila pritožba zavrnjena, je sledil upravni spor. Tega pa je Papir servis izgubil, saj je upravno sodišče presodilo, da bi moral Arso pred izdajo dovoljenja opraviti presojo vplivov na okolje, česar ni storil. Zato je bilo dovoljenje 26. septembra lani razveljavljeno, postopek pa vrnjen na začetek, torej v ponovno presojo.

Vevški obrat je sicer formalno zaprt že od novembra lani, zaenkrat pa ni podatka, da bi Arso že odločil o izdaji novega okoljevarstvenega dovoljenja. Pri tem bo po navodilih upravnega sodišča moral upoštevati tudi uredbo o vrstah posegov v okolje.

»Odpadkarska mafija«

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil v torek tudi predobravnavni narok v zadevi, v kateri Papir servis kazensko preganja vodjo Državljanske pobude Vevče Aleša Babnika, češ da je podjetje razžalil z besedno zvezo »odpadkarska mafija«. Tako Babnikov kot odvetnik Papir servisa sta sodnici dala vedeti, da obstaja možnost poravnave in umika tožbe, četudi poravnalni predlogi doslej niso bili povsem sprejemljivi za domnevno oškodovano podjetje.

Sodnica je narok prekinila, nadaljevanje obravnave pa bo 25. februarja, še piše Delo.