Da Lekarna Ljubljana v konec decembra odprti postojnski enoti, ki nima urejene dokumentacije in posledično ni predmet pogodbe z zdravstveno zavarovalnico, ne sme izdajati zdravil na recept in medicinskih pripomočkov na naročilnico, so bili jasni tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Toda kot smo v Dnevniku že poročali, so se v Lekarni Ljubljana, dokler jih ni doletela odločba inšpekcije, znašli tako, da so na računih prikazovali, kot da zdravil ne izdajajo v Postojni, temveč na sedežu uprave. »Nadzorni postopek še ni zaključen, morebitne nepravilnosti pa bomo obravnavali skladno z veljavnimi predpisi,« nam je Damjan Kos z ZZZS odgovoril na vprašanje, ali bo Lekarna Ljubljana zato ostala brez povračil.

(Začasno) postali drogerija

Kot smo se včeraj prepričali tudi sami, v postojnski enoti odločbo inšpekcije spoštujejo in ne izdajo nobenih zdravil, ne na recept ne brez recepta, stranke pa lahko kupijo le prehranske dodatke, kozmetične, zeliščne in podobne izdelke, ki jih je mogoče kupiti tudi v vsaki specializirani trgovini in bolje založeni drogeriji.

Dr. Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana, nam je odgovoril, da je odločba inšpektorata posledica dejstva, da ministrstvo za zdravje od 20. novembra lani za njihovo postojnsko lokacijo ni uspelo izdati ustrezne odločbe o verifikaciji niti se ni odzvalo na njihove pobude in prošnje, da pravočasno spelje postopek, s čimer je kršilo zakonske roke. »Lekarni Ljubljana je bila prizadejana velika škoda. Uporabili bomo vse pravne poti za zaščito naših interesov,« se je odzval Sedej in dodal, da so s tem najbolj oškodovani postojnski občani.

Spomnimo, da v postopku verifikacije komisija ministrstva ugotavlja, ali lekarna izpolnjuje prostorske, kadrovske in tehnične pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti. Toda po naših neuradnih informacijah pravi razlog, da ministrstvo v po njihovih zagotovilih zakonitem roku še vedno ni izdalo odločbe, ni v neizpolnjevanju pogojev (v tem primeru bi namreč lahko izdalo negativno odločbo), pač pa v dejstvu, da ima zadržke glede izdaje odločbe lekarni, ki je po njegovi presoji nezakonita. Zakon o lekarniški dejavnosti namreč jasno pravi, da za opravljanje lekarniški dejavnosti na svojem območju občina bodisi (so)ustanovi javni zavod bodisi podeli koncesijo. Če je na območju občine že ustanovljen javni zavod, kot so v Postojni Kraške lekarne, zato po razlagi ministrstva drug zavod, kot je Lekarna Ljubljana, v to območje ne more posegati. Lekarna Ljubljana in občina Postojna, ki zakon ocenjujeta kot zastarel in nedorečen, pa sta se, nasprotno, zavzeli za konkurenco med javnimi zavodi in razbijaje monopolov, s precedenčno sklenitvijo pogodbe pa zamajali obstoječi sistem.

Nedorečeni status lekarn zunaj Ljubljane

Dilemo, kdaj, če sploh oziroma pod kakšnimi pogoji bo postojnska enota dobila verifikacijsko odločbo in lahko normalno poslovala, bodo vsi vpleteni (Lekarna Ljubljana, Kraške lekarne, Lekarniška zbornica Slovenije, občina Postojna in ministrstvo) razreševali na današnjem sestanku na ministrstvu za zdravje.

Miran Golub, predsednik lekarniške zbornice, nam je včeraj dejal, da od ministrstva pričakuje, da bo končno reklo bobu bob in povedalo, kako naj se zakon o lekarniški dejavnosti spoštuje. Popolni liberalizaciji sistema, po katerem bi v skladu z ekonomskimi interesi lahko kateri koli javni zavod ali zasebnik kjer koli odprl lekarno, zbornica nasprotuje, ker bi po njeni oceni prej ali slej vodil v zapiranje manjših lekarn in zmanjševanje dostopnosti.

Golub je še ocenil, da bi Lekarna Ljubljana in občina Postojna formalnopravno zadostili zakonu kvečjemu tako, da bi občina izstopila iz zavoda Kraške lekarne (kar je ta, mimogrede, že neuradno napovedala) in kot soustanoviteljica pristopila k javnemu zavodu Lekarna Ljubljana. Kot je znano, je zdaj edini ustanovitelj Lekarne Ljubljana Mestna občina Ljubljana, v katere proračun se tudi stekajo presežki Lekarne Ljubljana, s tega vidika pa pravno ni dorečen tudi status lekarn, ki jih ima Lekarna Ljubljana po številnih obljubljanskih občinah.