Obdolženčevo obnašanje je nakazovalo pričakovan scenarij: da bo dolgoletni mariborski lokalni politik kategorično vztrajal pri zatrjevanju, da ni zagrešil ničesar nezakonitega, kakor je to doslej počel v zvezi z obravnavano korupcijsko afero.

Vplival naj bi na direktorja

Verlič je prvo ime v kazenski epizodi, za katero so kriminalisti zbrali dokaze v okviru obsežne preiskave zoper nekdanjega župana Kanglerja in njegove najožje sodelavce in je 4. maja 2011 doživela odmevno sklepno akcijo s številnimi hišnimi preiskavami. Višji tožilec Boris Marčič mu očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Kot podžupan Maribora naj bi zlorabil svoj položaj, ko naj bi vplival na soobtoženega Jerneja Završnika, direktorja Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor.

Konec leta 2009 se je zdravstveni dom lotil naložbe v prenovitev in nadgradnjo laboratorija zdravstvenega doma. Završnik je bil član komisije, ki je pripravila besedilo javnega razpisa, v katerem je bilo med drugim določeno, da lahko za posel kandidirajo podjetja, ki so doslej zgradila vsaj tri objekte podobne zahtevnosti in v vrednosti nad dva milijona evrov.

Zahtevani pogoji niso ustrezali (zdaj že propadlima) gradbenima podjetjema Konstruktor in Stavbar. Verlič naj bi poklical Završnika, naj besedilo razpisa ustrezno spremeni in omili postavljene pogoje, kar se je potem tudi zgodilo. Na razpisu so lahko kandidirala podjetja, ki so zgradila vsaj en zdravstveni objekt v vrednosti nad 700.000 evrov, omilili so se tudi pogoji, povezanimi z njihovim finančnim zdravjem.

Očitano nezakonito korist za svoje posredovanje naj bi Verlič pridobil za Hokejski klub Maribor, v katerem je dolgoletni funkcionar. Že 21. decembra 2009 je Konstruktor klubu izplačal 1800 evrov, 28. januarja 2010 pa je razpisna komisija odprla prispele ponudbe in izbrala Konstruktor, ki je ponudil ceno 1,7 milijona evrov. Že naslednji dan je klub od gradbenega podjetja prejel 10.000 evrov kratkoročnega posojila, ki je bilo kasneje spremenjeno v sponzorski vložek. Do julija 2010 je hokejski klub od Konstruktorja prejel skupaj skoraj 27.000 evrov.

V primeru, če bi obdolženi priznal krivdo, bi Marčič predlagal sorazmerno milo kazen, in sicer deset mesecev zapora in denarno kazen 8000 evrov, pri čemer bi se strinjal, da bi Verlič zaporno kazen odslužil z družbenokoristnim delom. Obtoženi je prosil za petminutni premor, na kar je njegov zagovornik Bojan Grubar dejal, da bi se obramba skušala pogoditi s tožilcem o višini kazenske sankcije in bi nato sklenili sporazum. Marčič se je strinjal s ponudbo, zaradi česar je okrožna sodnica Barbara Nerat prekinila narok in ga bo nadaljevala 11. februarja.

Po telefonu ga menda kličejo neznanci

»Moj varovanec je z dejanjem privarčeval 800.000 davkoplačevalskih evrov, saj bi cena sicer znašala 2,5 milijona evrov,« je trdil Grubar, in opozoril, da pogajanja s tožilstvom ne pomenijo priznanja krivde. Odvetnik pravi, da bi se njegov klient rad pogodil zaradi psihičnih pritiskov, s katerimi je soočen. Neznanci ga kličejo po telefonu, mu mečejo pesek v okna in ga žalijo na cesti. »Teh pritiskov ne more več prenašati,« je razložil Grubar.

Nekdanjega prvega moža Konstruktorja Marjana Pintarja, obtoženega dajanja koristi za nezakonito posredovanje, zaradi bolezni ni bilo na narok, njegov zagovornik Nenad Zečević pa je že prej vložil ugovor zoper obtožbo. Zaradi bolezni je manjkal tudi Završnik, ki ga obtožba bremeni kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in pravic. Direktor zdravstvenega doma se ne bo pogajal o priznanju krivde, je javnosti sporočil njegov odvetnik Andrej Ketiš. Po njegovi oceni je obtožba smešna in neresna, saj je zdravstveni dom dobil prizidek po bistveno nižji ceni, kot je bila prvotno predvidena.

Posnetki tajnih prisluškovanj telefonskim pogovorom vpletenih, s pomočjo katerih sta policija in tožilstvo zmogla sestaviti ta korupcijski očitek, po prepričanju Ketiša ne dokazujejo ničesar. Verličev odvetnik Grubar pa ocenjuje, da so ti dokazi nezakoniti, ker policija posnetkov tožilstvu ni izročila takoj po izteku sodne odredbe o izvajanju prikritih ukrepov.