Dolgoletni direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in avtor nedavno objavljene knjige Transparentnost in skrb za davkoplačevalski denar dr. Franci Demšar je dopolnilno zaposlen na Univerzi na Primorskem in na celjski zasebni Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ). Z vidika morebitnega navzkrižja interesov se to zdi problematično, saj ARRS razporeja proračunska sredstva, katerih prejemnici sta tudi primorska univerza in omenjena celjska fakulteta. Zakon o delovnih razmerjih sicer dovoljuje dopolnilne zaposlitve v obsegu 20 odstotkov (skupno torej 120-odstotno zaposlenost) in Demšar te meje ne presega: na primorski univerzi je od 1. januarja 2010 zaposlen za 10-odstotni obseg dela za določen čas, v Celju pa od 1. oktobra 2008 za 5-odstotni obseg dela za nedoločen čas.

»Tako rekoč vsi ministri, ki pridejo z univerze, vzdržujejo stik s pedagoškim in raziskovalnim delom, tudi ko nastopijo ministrsko funkcijo. Na tak način se lahko po določenem obdobju tudi vrneš na univerzo,« je pojasnil Demšar, ki pa tega stika ni vzdrževal, ampak ga je ustvaril, potem ko je bil že nekaj let zaposlen kot direktor ARRS. Navzkrižja interesov kljub temu ne vidi: »Postopki na agenciji so takšni, da direktor kakršen koli sklep o odobritvi projekta ali subvencije sprejme na predlog strokovnih teles in nato znanstvenega sveta. Nobene odločitve ne sprejmem sam, na lastno pobudo. Tudi v primeru pritožbe odloča upravni odbor. Edini primer, kjer bi se lahko pojavil konflikt interesov, je neuradno sugeriranje članom znanstvenega sveta. A ravno v ta namen smo v statut zapisali, da se mora posameznik, ki je dopolnilno zaposlen na ustanovi, o kateri je govor v debati, izločiti. Na tak način smo preprečili tako formalni kot neformalni vpliv.« Zadnji podpis k vsakemu sklepu kljub temu prispeva prav direktor. Pomenljivo je denimo dejstvo, da je celjska zasebna fakulteta prvo finančno injekcijo prejela samo dva meseca zatem, ko se je tam zaposlil Demšar.

O tem, ali gre za navzkrižje interesov, vsako leto teče beseda tudi na upravnem odboru, pravi Demšar. Vsako leto namreč omenjeni organ agencije, ki mu v tem mandatu predseduje dr. Rado Bohinc, zaprosi za dovoljenje za dopolnilni zaposlitvi. Kaže, da so z njegovimi pojasnili zadovoljni, saj so pri odločitvi vedno soglasni, pravi Demšar. Kot direktorju se mu tudi ne zdi sporno, da drugi zaposleni na agenciji dopolnilno delajo na drugih fakultetah, ki jim ARRS odreja sredstva. Dovoljenja jim izdaja sam. Dodajmo, da je bil rektor primorske univerze v času, ko se je tam dopolnilno zaposlil Demšar, prav Bohinc.

KPK: Ne gre nujno za navzkrižje interesov

Za mnenje o Demšarjevih dopolnilnih zaposlitvah smo zaprosili tudi komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), ki pa meni, da takšen položaj sam po sebi še ne pomeni navzkrižja interesov. »Do (videza) nasprotja interesov pa bi lahko prišlo v primeru, da bi direktor omenjene javne agencije sodeloval v kateri koli fazi postopka odločanja o dodelitvi sredstev agencije v primerih, ko bi se na razpis agencije prijavila tudi univerza/organizacija s projektom, v katerem bi bil kot zaposleni v tej organizaciji udeležen tudi predmetni posameznik.« V takšnem primeru bi se moral po zakonu izločiti iz vseh faz takega postopka ter se vzdržati tudi vsakršnega formalnega ali neformalnega vplivanja na odločanje o dodelitvi sredstev, so še zapisali v komisiji.

Zneski, ki jih Demšar prejema iz naslova omenjenih dopolnilnih zaposlitev, sicer res niso visoki. Na MFDPŠ, kjer je nosilec in izvajalec predmeta Management raziskovanja in razvoja, prejme 110 evrov bruto na mesec, od primorske univerze oziroma Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT), kjer trenutno dela, pa 323,92 evra bruto na mesec, kar je sorazmerni delež plače 50. plačnega razreda. Na FAMNIT so potrebovali kar nekaj časa, da so nam pojasnili, da Demšar na fakulteti »sodeluje pri izvedbi študijskega procesa na področju raziskovalne metodologije in s tem povezano pri raziskovalnem delu na tem področju«. »S fakultete so me spraševali, kaj naj vam odgovorijo, a nisem vedel, za kakšen naziv točno gre. Opisno? Kar nekaj predavanj je bilo, pred leti na fakulteti za management, potem pa na FAMNIT v zvezi s pedagoškim procesom,« je nekoliko nejasno svoje delovne obveznosti medtem opisal Demšar. Na vprašanje, ali je kot doktor fizike res zaposlen na oddelku za psihologijo, je dejal, da »na pamet težko odgovori«. Poudaril pa je, da na področju fizike ni delal že vrsto let in da v okviru obeh dopolnilnih zaposlitev predava o osnovah raziskovalnega dela oziroma o managementu v raziskovanju.

Nenavadno imenovanje

Nenavadna se zdi tudi Demšarjeva izvolitev v znanstvenega svetnika v začetku leta 2012, saj po podatkih iz baze raziskovalcev (Sicris) za to sploh ni izpolnjeval pogojev. Čeprav bi moral po takrat veljavnih merilih za izvolitve v zadnjem izvolitvenem obdobju petih let (ali manj, če gre za predčasno izvolitev) zbrati najmanj 40 točk, od tega vsaj 30 iz znanstvene dejavnosti, podatki iz Sicrisa pričajo, da jih ima od leta 2006 vse do danes skupaj nekaj več kot 38, iz znanstvene dejavnosti pa samo 21,33. Senat primorske univerze, v katerem je takrat sedel tudi dr. Darko Darovec, ki je bil hkrati član upravnega odbora Arrs, ga je v ta trajni naziv, ki ga ne glede na dosežke do upokojitve uvršča v najvišji plačni razred, izvolil 18. januarja 2012, ko je krmilo univerze že prevzel dr. Dragan Marušič. Demšarja so izvolili na predlog komisije za izvolitve v nazive UP, in sicer »na osnovi izpolnjevanja vseh z merili za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem določenih kriterijev za izvolitev v zaprošeni naziv, med katerimi so tudi pozitivne ocene članov komisije za oceno strokovne usposobljenosti«. Slednjo so sestavljali letošnja sporna Zoisova nagrajenka dr. Dušanka Janežič, sicer redna profesorica na FAMNIT, ki je bila nedavno iz krivdnih razlogov odpuščena s Kemijskega inštituta, dr. Jure Stojan z Inštituta za biokemijo in dr. Tomaž Pisanski z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko.

Dodajmo še, da si nazivi običajno sledijo v vrstnem redu docent oziroma znanstveni sodelavec, izredni profesor oziroma višji znanstveni sodelavec, redni profesor oziroma znanstveni svetnik. Demšar je iz docenta napredoval neposredno v znanstvenega svetnika.