Kamniški občinski svetniki so dobro desetletje po izginotju spomenika usnjarju talcu, ki predstavlja pomemben del kamniške kulturne dediščine in sodi pod najvišjo stopnjo varstvenega režima, odločili, da bodo v sosesko Mali grad znova postavili njegovo repliko. Za zdaj na občinske stroške, ki jih bodo morda z odškodninsko tožbo kasneje uspeli naprtiti krivcem za izginotje. Zato so občinsko upravo zadolžili, da poleg takojšnjih aktivnosti za postavitev novega odlitka vloži tudi kazensko ovadbo zoper družbo ZIL inženiring iz Ljubljane ter morebitne druge osebe, katerih ravnanje je domnevno povzročilo izgubo kulturnega spomenika. Če bo preiskava potrdila, da je bilo pri izginotju kipa storjeno kaznivo dejanje, bo uprava vložila tudi odškodninsko tožbo.

Denar za repliko bodo vzeli iz proračunske postavke za obnovo in vzdrževanje spomenikov, ki imajo kulturni in zgodovinski pečat, so povedali na občinski upravi. Dodali so, da bodo začeli postopke za postavitev novega odlitka kipa usnjarja talca, katerega originalni model hrani Muzej novejše zgodovine v Ljubljani, takoj po sprejemu proračuna za leto 2014.

Višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa je pojasnila, da bi moral spomenik, delo kiparja Borisa Kalina iz leta 1946, ob gradnji soseske Mali grad skupaj z doprsnim kipom Jakobu Moku in skulpturo z zobatimi kolesi v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dediščine ustrezno zaščititi in deponirati investitor soseske ZIL inženiring iz Ljubljane. Vendar naj ta za to ne bi ustrezno poskrbel. Kako malomarno se je ravnalo z neprecenljivim kulturnim spomenikom, pa naj bi dokazoval tudi zapisnik policijske preiskave, iz katerega izhaja, da je bil spomenik ukraden v času med drugo polovico 2003 in marcem 2004. Za nameček je kot oškodovanec zaveden ZIL in ne občina Kamnik.

Teja Mankoč Šolar iz ZIL inženiringa krivdo za izginotje spomenika padlim delavcem tovarne Utok v celoti zanika. Trditev podkrepi z dopisi o sodelovanju z Območnim združenjem borcev in udeležencev NOB Kamnik in Žurbi Teamom, ki je leta 1998 izvajal rušitvena dela in bi moral poskrbeti za zaščito in deponiranje kipa v skladu z navodili zavoda za varstvo kulturne dediščine. »Naša družba ne more prevzeti nobene odgovornosti za izginotje spomenika, saj je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja in takoj, ko je izvedela za izginotje spomenika, to prijavila na policijsko postajo in izvajalca del večkrat pozvala, naj postavi spomenik,« pojasnjuje Teja Mankoč Šolar in dodaja, da so bila vsa pogodbena dela v času izvajanja prve faze projekta soseske Mali grad Kamnik opravljena in plačana.

Direktor Žurbi Teama Roman Žurbi pravi, da je najlaže okriviti tistega, ki dela. Deponiranja tega kipa se po toliko letih komaj še spomni in ne ve več ne kdo ga je demontiral ne kdo pripeljal na deponijo. Spomni pa se, da je bilo rečeno, da bo na odprti deponiji ostal nekako leto dni. »Potem pa so nanj vsi pozabili in ga začeli iskati šele pred odprtjem soseske po več kot petih letih,« pravi Žurbi. Na pojasnila Upravne enote Kamnik, kjer so po izginotju spomenika ZIL izdali uporabno dovoljenje za prvo fazo soseske, a v odločbi navedli, da bo ponovna postavitev spomenika pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za drugo fazo, še čakamo.