Zaposljivost je odgovornost posameznika; družina, izobraževalni sistem in drugo podporno okolje ga lahko s tem, da odgovorno opravljajo svoje naloge oziroma poslanstvo, pri tem podpirajo, ne morejo pa biti za njegovo zaposljivost odgovorni. O tej misli si verjetno nismo enotni vsi. Dejstvo pa je, da šolarji, ki se v teh dneh ukvarjajo z odločitvijo, katero srednjo šolo izbrati, niso pred lahko nalogo.

Tudi Maja Novak, zdaj že v tretjem letniku srednje ekonomske šole, se je tega vprašanja pred vpisom na srednjo šolo lotila zelo resno in se zato posvetovala s prijatelji. »Mučila me je izbira prave srednje šole, saj nisem vedela, kam bi šla. Veselilo me je gostinstvo, a vedela sem, da je zaradi začetka gospodarske krize moja prihodnost na tem področju negotova. Hecno, si mislim, večina mojih vrstnikov pri izbiri o tem sploh ni premišljevala. Ob pravih nasvetih mojih prijateljev sem se odločila za Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana na Roški. In še dandanes sem jima vsak dan hvaležna za vso podporo, ki sta mi jo takrat dala.« Maja je ob odločanju o srednji šoli upoštevala obstoječo gospodarsko sliko v Sloveniji in svoje srčne želje – biti podjetnica.

Dijaki, ki za svoje srednješolsko izobraževanje izberejo program ekonomski tehnik, dobijo obilo podjetniškega znanja ter razvijajo kompetence, ki so v podjetništvu nepogrešljive. Poleg tega program daje široko splošno izobrazbo, hkrati pa zagotovi tudi dovolj strokovnega znanja za takojšnjo zaposlitev ali pa za vpis na višje in visoke strokovne šole. Učijo se namreč osnov vodenja in poslovanja ter na konkretnih primerih in projektih razvijajo podjetnost. Usposabljajo se za analiziranje konkretnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov in uspešno reševanje ter odpravljanje zapletov.

Naučijo se prepoznati temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem tržnem gospodarstvu ter kritično vrednotiti posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, družbe in narave. Med šolanjem razvijajo žilico za raziskovanje, samoiniciativnost in podjetnost, razvijajo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter se naučijo timskega dela, pri čemer uporabljajo sodobne informacijske tehnologije. Naučijo se ravnati z viri, s podatki in gradivi, z izpolnjevanjem dokumentacije in evidenc, spoznajo tudi pomen trajnostnega razvoja. Maturanti gredo na svojo poklicno pot opremljeni s kompetencami poslovnega komuniciranja v vsaj dveh tujih jezikih in javnega nastopanja.

In če pridobljena znanja še ožje opredelimo, potem lahko dokaj hitro izluščimo vrsto poklicev, ki jih ekonomski tehnik lahko suvereno opravlja. Maturant srednje ekonomske šole namreč med drugim obvladuje metode in postopke za spremljanje in analizo poslovanja podjetij. Pozna področje finančnih trgov, davkov in plačilnega prometa ter prodajo finančnih storitev. Pozna področje knjigovodskih storitev, kontnega okvirja ter slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov. Uporablja pravila upravnega postopka ter sestavlja uradno in poslovno korespondenco. Usposobljen je za prodajo enostavnejših bančnih storitev fizičnim osebam in opravljanje nalog v zalednih službah banke.

Ima znanje iz komercialnega poslovanja, pozna področje zavarovalnih storitev, osnove zavarovalnih produktov in delovanje zavarovalnega trga. Prav tako pozna sodobne trende neposrednega trženja, načine za doseganje zadovoljstva uporabnika ter kakovosti poštnega prometa ter področje in postopke notranjega in mednarodnega poštnega prometa. Ima tudi znanje o upravljanju in ravnanju v trgovini.jpš