Območne službe zavoda za zaposlovanje napotijo podjetjem, ki iščejo nove sodelavce, v usposabljanje brezposelne, ki so v zavodovi evidenci prijavljeni vsaj tri mesece in ki ustrezajo potrebam podjetja predvsem po kompetencah, ne le po izobrazbi, saj usposabljanje na delovnem mestu hkrati pomeni za brezposelne tudi morebitno pot k prekvalifikaciji oziroma zaposlitvi.

Za delovna mesta s preprostejšimi opravili usposabljanje traja en mesec, za bolj zapletena dva meseca, za iskalce prve zaposlitve pa se usposabljanje lahko podaljša na tri mesece. Podjetje, ki se vključi v program Usposabljanje na delovnem mestu, dobi tako priložnost, da spozna in preizkusi potencialne nove sodelavce, njihova znanja in veščine ter odnos do dela še pred zaposlitvijo, stroške usposabljanja pa jim zavod sofinancira.

Najprimernejše izbere zavod

Nedavno je v zavodov program v sodelovanju z Območno službo Zavoda RS za zaposlovanje Kranj pristopil tržiški Cablex T, ki je usposabljanje zagotovil 10 brezposelnim Tržičanom, po besedah Sama Prodana, direktorja podjetja, pa bodo v program pristopila še druga podjetja iz Skupine Cablex, ki delujejo v Sloveniji. Prednosti, ki jih podjetjem prinaša ta program, je več. Postopek izbora ustreznih kandidatov skoraj v celoti opravijo v Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje, saj v podjetje napotijo že preverjene in najustreznejše kadre, kar pomeni, da se izbranemu podjetju ni treba ukvarjati s postopkom izbora. Podjetje lahko v času povečanih naročil začasno reši kadrovsko stisko, hkrati pa si poveča bazo potencialnih novih sodelavcev za čas, ko bo prilagajanje nenehno se spreminjajočim razmeram na trgu zahtevalo trajnejše zaposlitve.

Sodelovanje za gospodarsko rast

»Če hočemo res spodbuditi gospodarsko rast, potem podjetja in državni sektor, ki naj bo v podporo realnemu sektorju, ne morejo biti na dveh ločenih bregovih. Zato je treba skupaj iskati rešitve. Sodelovanje med zavodom, ki ima pregled nad kadrovskim kapitalom, ki pa žal ni zaposlen, in podjetji, ki ljudi potrebujejo, je zelo dobrodošlo. Trenutno v proizvodnji zaradi povečanih naročil kot kabelski konfekcionar potrebujemo predvsem upravljalce strojev in sestavljalce kabelskih snopov. To pomeni, da iščemo ljudi s specifičnimi kompetencami. Upravljalec strojev mora imeti občutek za tehniko in biti pri delu natančen, stroji so namreč dokaj kompleksni, vseeno pa ni nujno, da z njimi dela strojni tehnik, medtem ko pri sestavljalcu kabelskih snopov iščemo predvsem razumevanje sestave produkta, natančnost, ročne spretnosti in dober spomin, saj mora delavec natančno in učinkovito postaviti določene module in sestaviti različne kable v ustrezen snop za določen gospodinjski stroj. Ker dobivamo vsak mesec v izdelavo nove produkte, ki jih še nismo izdelovali, potrebujemo res hitro učeče se ljudi,« je slikovito pojasnil Prodan, ki vodi podjetje z 200 redno zaposlenimi in okoli 40 delavci, ki jih najemajo prek agencije.

Deseterica ljudi, ki so jih v Cablexu T vpeli v program usposabljanja na delovnem mestu, je iz Tržiča, kjer je trenutno kar 11,6-odstotna brezposelnost in je najvišja na Gorenjskem. »Naš interes je v prvi vrsti zaposliti domačine, saj so tako stroški za prevoz na zaposlenega nižji, nezanemarljiv pa je seveda tudi ogljični odtis, ki ga z vožnjo vsak od nas ustvarja. Pa vendar ne pozabimo tudi na to, da je prav, da so ljudje čim bolj mobilni. Opažamo pa tudi, da so mladi pripravljeni bistveno več vložiti v to, da se na delovnem mestu izkažejo, kot na primer pred dvema letoma,« med drugim pravi Prodan in napoveduje, da bodo kadrovske osvežitve letos izvedli tudi v ključnem vodstvenem kadru na ravni oddelkov.jpš