Sejem izobraževanja in poklicev Informativa bo 24. in 25. januarja na Gospodarskem razstavišču predstavil pregled skoraj 200 izobraževalnih programov za bodoče dijake in študente ter odrasle, ki jim je vseživljenjsko učenje pomembno. Mladi bodo lahko spremljali interaktivne predstavitve poklicev, tekmovanje v poklicnih spretnostih Olimpijada poklicev – SloveniaSkills, se udeležili številnih delavnic in predavanj, se pozanimali o štipendijah, o bivanju v času šolanja, izobraževanju v tujini, odraslim pa z informacijami o podiplomskem študiju, prekvalifikacijah, jezikovnih tečajih in delu v tujini ter v okviru Poslovne Informative tudi informacije o poslovnem in strokovnem izobraževanju.

Na okroglih mizah tudi o kmetijstvu in cvetličarstvu

Svoje programe bodo predstavile vse štiri slovenske univerze in njihove članice, visoke in višje strokovne šole, srednje šole, gimnazije. Na Informativinem forumu bodo predavanja, predstavitve in okrogle mize s področij kmetijstva in gostinstva, cvetličarstva, kemije, strojništva, gradbeništva ... Poseben program pripravljajo tudi na osrednjem prostoru Univerze v Ljubljani, kjer bo oba dneva potekal program s predstavitvami njihovih študijskih smeri ter podpornih dejavnosti Kariernih centrov.

Med srednjimi šolami je tudi Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, ki na Informativi sodeluje četrtič. »Tega izobraževalnega dogodka se udeležujemo zato, ker je vzdušje sproščeno, zabavno in poučno in ker je dobro obiskan. Pomembno je, da prireditev omogoča nazorno, obširno in aktivno predstavitev izobraževalnih programov. Na razstavnem prostoru predstavimo vse programe, obiskovalce pa povabimo, da se vključijo v delovne postopke ali preizkusijo storitev. Na tak način »začutijo«, kakšno je v resnici delo, ki se opravlja v poklicu, za katerega se izobražujejo. V predstavitev vključimo dijake, da pridobijo izkušnje za osebnostni in poklicni razvoj,« je pojasnila Tatjana Lorencin. V šolo je to šolsko leto vpisanih 955 dijakov. »Najhitreje se zaposlijo tehniki laboratorijske biomedicine, ker jih je najmanj, tudi farmacevtski tehniki dokaj hitro najdejo zaposlitev, medtem ko je za zobotehnike in kozmetične tehnike težje najti zaposlitev. Okoli 75 odstotkov dijakov se po končani srednji šoli vpiše v različne študijske programe. Koliko jih je sprejetih in koliko jih v resnici dokonča študij, pa ne vemo.«

Vabijo na šolanje na Koroško

Na Informativi se predstavlja tudi Fachhochschule Kärnten (Visoka strokovna šola na Koroškem), ki so jo v Avstriji ustanovili leta 1995, medtem ko ima v Nemčiji že daljšo tradicijo. Na Fachhochschule Kärnten trenutno študira dva tisoč študentov, od tega 200 iz tujine. Kot je pojasnila mag. Katarina Gutownig Fürst, lektorica za slovenski jezik, izvajajo 33 univerzitetnih programov tako za redne študente kot izredne študente, imajo pa tudi program, v katerem predavanja potekajo samo po 16. uri. Fachhochschule Kärnten ima štiri centre (Celovec, Beljak, Špital in Feldkirchen), v katerih ponujajo programe s področja tehnike, menedžmenta in gospodarstva, gradbeništva in arhitekture ter zdravstva in sociale.

Fachhochschule Kärnten je letos na Informativi tretjič zaporedoma, saj so prepričani, da je študij še kako zanimiv tudi za slovenske dijake, programi pa so prilagojeni potrebam na trgu. Prednost svoje šole vidijo v tem, da se študentje z reševanjem konkretnih projektov med študijem povežejo s podjetji in drugimi organizacijami in si tako v večini primerov že priskrbijo prvo zaposlitev. »Sicer pa ne pozabimo, da so se v Avstriji med drugimi šolali France Prešeren, Jože Plečnik in Janez Puch,« poudarja Katarina Gutownig Fürst.

Za Erasmus+ več denarja

Na Informativi bodo tudi predstavniki Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – Cmepius. »Čeprav je naša naloga delo z institucijami, želimo ohranjati stik s končnimi uporabniki, jim predstaviti vse možnosti, ki jim jih Evropska unija ponuja na področju izobraževanja in usposabljanja v tujini. Letos smo začeli izvajati nov program Erasmus+, ki bo z več sredstvi in podobnimi aktivnostmi omogočil še več mobilnosti za posameznike in partnerskih projektov za institucije. Ravno zaradi znatnega povečanja sredstev si želimo, da bi se slovenske institucije, ki so upravičene do sodelovanja v naših programih, še naprej v velikem številu prijavljale in ponujale svojim učečim se možnosti izobraževanja in usposabljanja na evropskem izobraževalnem področju. Nedavno zaključene evalvacije učinkov mednarodnih programov izobraževanja in usposabljanja namreč kažejo, da je poleg formalno pridobljenega znanja velika dodatna vrednost na novo pridobljena samozavest in samostojnost. To pa so lastnosti uspešnih ljudi in z njimi si mladi lahko zelo pomagajo v življenju, sploh ob vstopu v svet dela,« poudarja Urška Šraj iz Cmepiusa.

Dijaki in študenti bodo imeli tudi vrsto možnosti za lažje iskanje in pridobivanje poklicnih in delovnih izkušenj. E-Študentski servis bo na primer odgovoril na vprašanja o tem, katera so tista neformalna znanja, ki lahko pomagajo mladim pri iskanju dela. Študentska sekcija DMS bo pojasnila, zakaj je aktivno delovanje v študentskih društvih lahko skriti adut pri iskanju zaposlitve. L'MIT in Zavod Nefiks pa bosta predstavila mladim, kako do dela in kaj si delodajalci zares želijo.

Informacije o zaposlovanju in štipendiranju bodo ponujali tudi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, karierni centri univerz, različni drugi razstavljalci in šole ter regionalne razvojne agencije, ki bodo predstavljale regionalne štipendijske sheme.