Kot strela z jasnega pa je pred dnevi odjeknila novica, da bodo v remizi uredili prodajalno s pohištvom. »Z napovedjo, da bo trgovina Dipo zasedla celotno rotundo, je torej napovedana tudi že kršitev občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ta je bil kršen že ob začetku gradnje trgovskega središča na območju kurilnice, ko so porušili poslopje za strojno osebje,« je ogorčen Matjaž Marušič, tajnik Društva za bohinjsko-goriško progo, ki dodaja: »Polkrožna rotunda je največja ne le v Sloveniji, pač pa tudi v širšem delu Srednje Evrope. Bohinjska proga spada med deset najzanimivejših železniških prog v Evropi, vendar je glede na splošne možnosti za razvoj turizma v Sloveniji izkoriščena manj kot 10-odstotno.« Marušič je prepričan, da bi morala v nekdanji kurilnici dobiti prostor tehniška kultura širše Goriške in ne nazadnje tudi pionir slovenskega letalstva Edvard Rusjan.

V mestni upravi se z društvom popolnoma strinjajo in menijo, da ureditev pohištvene trgovine v objektu ni primerna. »Občina je kot upravljavec tamkajšnje ceste prejela vlogo za podajo soglasja k projektni dokumentaciji ureditve remize. Pri tem bomo še dodatno opozorili na neskladnost predlaganih vsebin z določili občinskega podrobnega prostorskega načrta. Gotovo bi besedo o tem moral podati tudi zavod za spomeniško varstvo, ki je v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za remizo tudi soglasodajalec,« še pravijo na občini.

Zagovorniki kurilnice tudi dokazujejo, da so danes zapuščeni objekti in naprave na območju novogoriške kurilnice nujni tudi za izvajanje voženj muzejskih vlakov s parno vleko. »Ravno ta, sicer v primerjavi z ostalim prometom na progi Jesenice–Nova Gorica–Sežana ne ravno velik, vendar z vidika turizma pomemben segment, od opustitve stare kurilnice leta 2008 najbolj trpi. Parnih lokomotiv v Novi Gorici namreč ni več možno obračati in opremljati ter jim nuditi strehe nad glavo, zato se vse vožnje začenjajo na Jesenicah, četudi je treba s praznim vlakom priti po potnike v Novo Gorico. Stroški se pri tem podvojijo, ker pa se lokomotive ne obračajo, prihaja tudi do neenakomerne obrabe in s tem do okvar in novih dodatnih stroškov.« še dodaja Marušič.

Na potezi je sedaj zasebna družba Immorentum, ki je zemljišče in objekte odkupila od ajdovskega Primorja in je investitor trgovskega središča Supernova.