Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je na današnji novinarski konferenci povedal, da so bile zoper štiri šole vožnje vložene kazenske ovadbe, za eno je bila vložena pravnomočna obtožnica, zoper eno organizacijo pa izdana že pravnomočna kazenska sodba. V. d. direktorja AVP Igor Velov je pojasnil, da so štirim šolam že odvzeli pooblastila, dve pa sta v postopku in ju imajo pod drobnogledom.

Komur so neupravičeno izbrisali kazenske točke, se obeta ponoven vpis teh točk

V 11 organizacijah so izdali 2163 potrdil o opravljeni varni vožnji za izbris kazenskih točk. Za dve potrdili so poslali poročilo državnemu tožilcu, podlage za kazensko ovadbo pa ni, za 1614 potrdil še teče kazenski postopek, za 868 so podali kazensko ovadbo, za 52 potrdil pa že izdali pravnomočno kazensko sodbo.

Tistim, ki so jim neupravičeno izbrisali kazenske točke, se obeta ponoven vpis teh točk. Brigita Miklavc z direktorata za promet je pojasnila, da na ministrstvu za pravosodje že izvajajo te ukrepe. Tako so že izdali eno pravnomočno odločbo, s katero so ponovno vpisali neupravičeno izbrisane točke.

Ugotovili so tudi, da so v enem izpitnem centru izdali 161 potrdil o opravljenem vozniškem izpitu v nasprotju z veljavnimi predpisi in na podlagi storitve več korupcijskih kaznivih dejanj. Predkazenski postopek pa v teh primerih še teče, v večini primerov naj bi šlo za povratnike, ki so jim vozniško dovoljenje odvzeli in so morali ponovno opravljati izpit.

Do izdajanja lažnih potrdil ne more več priti

Miklavčeva je pojasnila, da bodo za lažna potrdila začeli izdajati ničnosti odločb, ko bodo iz uprave kriminalistične policije prejeli obvestilo, da so zoper teh 161 oseb vložili kazenske ovadbe. Velov pa je dejal, da danes do takšnih nepravilnosti in izdajanja lažnih potrdil v izpitnih centrih več ne more priti. Če pa bi kdo to poskusil storiti, bi to hitro ugotovili in bi bilo zelo jasno, kdo je to bil, je dodal.

Po Omerzelovem mnenju je sramotna situacija, da je v državi, kot je Slovenija, »lahko na cesti nekdo z izpitom, ki ga ne bi smel imeti«.

Spremembe zakonodaje in nadgradnja registra voznikov

Velov je tudi opozoril, da je Generalna policijska uprava 15. aprila pripravila problemsko poročilo o obsegu teh nepravilnosti v avtošolah, in je bilo poročilo tudi osebno vročeno takratnemu v. d. direktorja agencije Francu Pojbiču. Po besedah Velova Pojbič tega poročila ni vnesel v uradne evidence in ni nikogar s tem seznanil, prav tako ga o tem ni seznanil na primopredaji. »Žal je bila s tem zamujena priložnost,« je dejal. Po izbruhu t. i. afere Avtošole pa so po besedah Velova ukrepali kolikor hitro so lahko in povečali število nadzorov.

V. d. generalnega direktorja direktorata za promet Miran Sečki pa je predstavil ukrepe, da do takšnih primerov več ne bo prihajalo. Tako pripravljajo spremembe zakonodaje, ki ureja to področje, ter nadgradnjo registra voznikov.

Strožji ukrepi, nižje število šol vožnje, elektronsko opravljanje testa

Pripravili bodo nov zakon o voznikih, saj bi morali spremeniti polovico členov obstoječega zakona. S spremembo zakonodaje nameravajo zmanjšati število šol voženj in pooblaščenih organizacij s tem, da bodo uvedli strožje ukrepe, dali bodo večjo odgovornost strokovni vodji šole vožnje, uvesti nameravajo elektronsko opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita. Prav tako nameravajo informatizirati in posledično centralizirati vse evidence, ki se vodijo na področju voznikov. Določiti nameravajo pravno podlago za izdajo podzakonskega predpisa, kjer bodo zelo natančno določeni vsebina, obseg in pogostost opravljanja strokovnih nadzorov s strani AVP in ministrstva.

Že v letošnjem letu nameravajo nadgraditi register voznikov, tako da bodo spremljali voznika od priglasitve k vozniškemu izpitu. V prihodnosti pa nameravajo register tako nadgraditi, da bodo spremljali voznika že od vpisa v šolo vožnje.

Ovadili 26 ljudi, osumljenih 483 kaznivih dejanj

T. i. afera Avtošole je izbruhnila novembra lani, ko je policija sporočila, da so do konca oktobra ovadili 26 ljudi, osumljenih 483 kaznivih dejanj, ki naj bi med drugim prodajali vozniške izpite. Ugotovili so tudi, da so pri dodatnih programih varne vožnje mladih voznikov v najmanj 1200 primerih izdali potrdilo o opravljeni vožnji, čeprav te niso bile opravljene.