Na začetku leta so najbolj rasle delnice Telekoma, saj vedno več investitorjev verjame, da bo postopek prodaje uspešno končan v tem letu. Sledile so delnice Zavarovalnice Triglav, Petrola in Krke, kjer si lahko obetamo dobro poslovanje tudi v prihodnje in pa dobro dividendno donosnost. Pri Zavarovalnici Triglav in Petrolu bi lahko delničarji tudi za leto 2013 izglasovali dividendo enako kot v letu 2012, ko je znašala pri Zavarovalnici Triglav dva evra in pri Petrolu 10 evrov za delnico. Krka pa bi lahko po sprejetju strategije razvoja družbe za obdobje 2014–2018 izplačala celo več kot dva evra dividende. V spremenjeni dividendni politiki bo Krka za dividende namreč namenila do 50 odstotkov konsolidiranega dobička, odvisno od investicij in morebitnih prevzemov. Z napovedjo poslovanja v letu 2014 je prijetno presenetila Intereuropa, ki je prvič po dolgem času v svojo napoved poslovanja vnesla pričakovan čisti poslovni izid v višini 4,2 milijona evrov. Kljub izpadu carinskih storitev zaradi vstopa Hrvaške v EU pričakuje koncern v letu 2014 prihodke na ravni leta 2013. Cena delnice se je po objavi napovedi zvišala za skoraj 40 odstotkov. Od večjih transakcij velja omeniti dve večji prodaji paketov v Zavarovalnici Triglav in skoraj 3-odstotnega deleža v Pozavarovalnici Sava. Proces razdolževanja nekaterih večjih delničarjev se tako počasi približuje koncu, na trg pa vstopajo novi vlagatelji.

Razlogi za vse večji optimizem vlagateljev so v uspešnem začetku izvajanja reform, sanaciji bančnega sistema in nadaljevanju procesa privatizacije. Večje zaupanje tujih investitorjev se je odrazilo v zmanjševanju zahtevane donosnosti na desetletne slovenske obveznice, ki se sedaj giblje pod petimi odstotki.

Ker lahko v prihodnjem obdobju pričakujemo stabilno poslovanje najpomembnejših slovenskih podjetij, ki kotirajo na borzi, in izplačilo relativno visokih dividend glede na primerljive donose v bankah, verjamem, da bodo imeli vlagatelji širok nasmeh tudi ob koncu leta.