Podjetje Igem bo kot soinvestitor na trgu ponudilo 15 stanovanj, poslovne prostore in prostore za trgovsko dejavnost, upravljalo pa bo tudi okoli 460 pokritih parkirnih mest. Velenjska občina pa je s prijavo na javni razpis Stanovanjskega sklada RS pridobila denar za 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest v vrednosti dobrih 5,4 milijona evrov, za kar je najela 2,3 milijona posojila. »Vsa stanovanja v lasti občine bodo opredeljena kot neprofitna in jih bomo upravičencem v najem dodelili po veljavnem seznamu,« pravijo na velenjski občini, kjer dodajajo, da gradnja poteka po zastavljenem terminskem načrtu. »Južna lamela (del stavbe, op. p.) je dokončana do pete, severna do četrte gradbene faze, gradbena dela v garažah pa bodo končana do konca tega meseca. Zaradi nepredvidenega vdora vode v tretji etaži garaže je na tem delu namreč prišlo do dvomesečne zamude. Skupaj s soinvestitorjem smo pripravili načrt sanacije, ki že poteka, s tem pa bomo zagotovili stabilnost in varnost garaž. Sicer pa vdor vode ni ogrozil projekta in tudi ne okoliških objektov, kar je najpomembnejše,« še pravijo na občini.

Na velenjsko upravno enoto pa so podali vlogo za spremembo gradbenega dovoljenja, saj je soinvestitor predlagal, da bi del trgovskih in poslovnih prostorov dokončal pozneje. Spremenjeno gradbeno dovoljenje pričakujejo še ta mesec. »Če bodo vremenske razmere dopuščale in bodo vsa dela opravljena po predvidenem načrtu, bomo zahtevo za tehnični pregled lahko vložili konec aprila, prvi najemniki pa se bodo lahko v stanovanja selili konec maja,« so optimistični na velenjski občini. Kot pravijo, bodo potem, ko bo investicija na Gorici končana, skoraj v celoti zadovoljili potrebe po neprofitnih stanovanjih v Velenju ter vzpostavili pogoje za učinkovitejše urejanje mirujočega prometa na tem območju.