Verjamejo v poštenost najemnikov

In kako so se tega lotili? »Od njih zahtevamo, da predložijo odločbo o dohodnini, če te nimajo, pa druga dokazila, kot so letni povzetek izplačane pokojnine ali invalidske pokojnine za leto 2012, letni povzetek izplačanih plač, ki ga je potrdil delodajalec, ali letni povzetek izplačil avtorskih honorarjev in študentskega dela, potrdilo o prijavi na zavodu za zaposlovanje, če je bil najemnik ali uporabnik prijavljen kot iskalec zaposlitve, odločba oziroma potrdilo centra za socialno delo za denarno socialno pomoč za leto 2012 za tiste, ki so bili prejemniki denarne pomoči, ali potrdilo o dohodku iz dejavnosti v letu 2012 za tiste najemnike ali uporabnike, ki so opravljali dejavnost kot samostojni podjetniki,« naštevajo.

Najemnik pa je na podlagi zakona in pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem tudi dolžan podpisati izjavo o premoženju in pooblastilo družbi Nepremičnine Celje, da lahko ta v njegovem imenu vpogleda in razpolaga z osebnimi podatki iz uradnih evidenc, ki jih dobi pri upravljalcih zbirk osebnih podatkov in so davčna tajnost. Za morebitne lažne podatke najemnik tako kazensko kot odškodninsko odgovarja, zato verjamejo, da večina navede resnične podatke.

Mnogi ne zmorejo niti neprofitne najemnine

Za povprečno dvosobno stanovanje, veliko 53 kvadratnih metrov, znaša neprofitna najemnina v Celju med 150 in 180 evri, odvisno od starosti in opremljenosti stanovanja, tržna pa od 225 do 270 evrov, kar je približno 150 odstotkov več. Tisti najemniki neprofitnih stanovanj, pri katerih bodo podatki pokazali, da so se jim letni prihodki zvišali ali da razpolagajo s kakšnim večjem premoženjem, bodo lahko ostali v istih stanovanjih, a bodo prejeli novo odločbo in plačevali tržno najemnino. A takšnih, menijo v Nepremičninah, najbrž ne bo veliko, zato tudi ne upajo napovedovati, kolikšen bo morebitni finančni izkoristek tega ukrepa.

Vedno več je namreč takšnih, ki ne zmorejo plačevati niti neprofitne najemnine. »Takšni lahko zaprosijo za subvencijo, do katere je bilo lani upravičenih 554 naših najemnikov in lahko pri najbolj ogroženih znaša tudi 80 odstotkov celotne najemnine. Prav tako lahko center za socialno delo zaprosijo za enkratno denarno pomoč, mnogi pa se na pomoč obrnejo tudi na Rdeči križ in Karitas,« ugotavljajo v družbi Nepremičnine. Dodajajo, da je deložacija zadnji ukrep, ki ga uporabijo šele, ko so izčrpane že vse druge pravne možnosti.