»Tako dobrih poslovnih rezultatov ne bi dosegali brez skupnih naporov vseh zaposlenih. Naši zaposleni so naše srce. Naše podjetje beleži hitro rast novo zaposlenih, zato se moramo še bolj potruditi ohraniti stike z njimi. Sledimo sloganu, da dober glas seže v deveto vas. Če bodo naši zaposleni motivirani in zadovoljni ob doseganju rezultatov, potem bo tudi podjetje posledično postalo vaba za dobre kadre, ki jih nujno potrebujemo ob intenzivni rasti in prestrukturiranju podjetja,« poudarja Tanja Skaza, prokuristka družinskega podjetja Plastika Skaza, predelovalca plastičnih mas, ki je v dobrih 35 letih delovanja preraslo v pomembnega dobavitelja multinacionalkam, ki zaposluje 173 sodelavcev, trenutno pa si delovne izkušnje pri jih nabira tudi 25 študentov. Zaradi želje po nenehnem nadgrajevanju orodij za vodenje in razvoj zaposlenih Pastika Skaza redno sodeluje tudi v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit. »Vodstvo lahko ob kreiranju zmagovalne poslovne strategije manj poudarka nameni temu, kar je zaposlenim pomembno in kako oni razmišljajo o podjetju. Zato je kot pripomoček anketa Zlata nit dobra in koristna priložnost, da spoznamo dejansko razmišljanje v povprečju ter naredimo akcijske plane izboljšav na tistih področjih, ki vplivajo na povečanje zadovoljstva naših zaposlenih.«

V Plastiki Skaza so prepričani, da so prav po zaslugi sodelovanja v Zlati niti ozavestili, da ni dovolj le govoriti, da so zaposleni najpomembnejši pri razvoju podjetja, ampak jih je treba vključiti v razvoj poslovanja. »Zato radi naredimo, da so naši zaposleni slišani in videni ob njihovih najboljših trenutkih ter da ob sodelovanju dobijo občutek, da so nekaj dobrega prispevali k boljšim rezultatom podjetja. Rezultate Zlate niti smo pri nas vključili v kadrovsko strategijo, v kateri je jasno zapisano in navedeno, kaj si želimo izboljšati in kako bomo to izboljšali. Veliko več poudarka pa smo dali na odnose. Vsak posameznik je pomemben člen našega podjetja in to jim damo tudi vedeti. Posameznik je namreč tisti, ki lahko stroj ugasne in vklopi, na temelju lastnih delovnih izkušenj predlaga izboljšave in s tem izboljšuje konkurenčno prednost celotnega podjetja,« poudarja Tanja Skaza.

Podjetja se v Zlato nit 2013 lahko prijavijo elektronsko na http://zlatanit.dnevnik.si/sl/Prijavnica, podjetja, ki želijo izpostaviti tudi določene dobre prakse, pa se lahko do 28. februarja prav tako elektronsko prijavijo na razpis Zlata praksa. Podjetja lahko v sklopu razpisa predstavijo svoje najbolj drzne in inovativne pristope, ki bodisi spodbujajo nastajanje novih idej in projektov s prebojnim rezultatom bodisi dvigujejo zavest zaposlenih, razvijajo notranje podjetništvo, pomenijo aktivacijo in mobilizacijo organizacijske energije ali skrbijo za uspešen in učinkovit interni marketing.