Okoli 20 od 136 presežnih delavcev v Rudniku Trbovlje-Hrastnik (RTH) se je organiziralo in zahtevalo pojasnila vodstva in sindikata, kaj jih čaka v naslednjih tednih. Vodstvo jim je namreč izdalo le odločbe o čakanju na delo, povedali so jim, da bodo čez 14 dni začeli prejemati odpovedi zaposlitvenih pogodb, kako bo z odpravninami oziroma premijami za samozaposlitev ali prezaposlitev, pa jim niso pojasnili. Včeraj jim je Matej Pavčnik, izvršni direktor za tehnično področje, zagotovil, da bodo odpravnine prejeli, prav tako je Anton Lisec, predsednik sindikata, potrdil, da so podpisali listino o izplačilu odpravnin mesec dni po odpovedi pogodb.

Ni pa jasno, kako bodo v podjetju v nekaj mesecih pridobili sredstva za odpravnine ali za premije za samozaposlitev, saj morajo za to prej odprodati premoženje, česar se pa še niso lotili. Prav tako se delavci sprašujejo, koliko od tega bo ostalo zanje. Vrednost premoženja družbe je namreč ocenjena na okoli 15 milijonov evrov, je delavcem včeraj pojasnil Pavčnik, prav toliko pa ima RTH tudi terjatev do bank. Če se vodstvu ne bo izšel scenarij, da bi država podaljšala zapiranje rudnika do leta 2018 in jim za to namenila še dodatnih 45 milijonov evrov, ki bi jih porabili tudi za poplačilo kreditov, se bo situacija še dodatno zaostrila. Delavci pravijo, da bodo v tem primeru za odpravnine, te so v minulih letih znašale okoli 15.000 evrov, vložili tožbe zoper državo, ki je lastnica rudnika.

»V rudniku sem delal 25 let. Vedeli smo, da bo slej ko prej prišlo do tega, a občutek kljub vsemu ni dober,« je dejal Boško Vorina, ki nekaj načrtov za prihodnost že ima, ni pa se še dokončno odločil, kaj bo, saj je od tega odvisno tudi, ali bodo prejeli premije za samozaposlitev ali ne. Te so v minulih letih znašale okoli 20.000 evrov. »Nekaj prihrankov za premostitev obdobja brezposelnosti je ostalo, saj smo pričakovali, da bomo ostali brez dela, vendar pa ni pošteno, da nam do danes ni nihče povedal, kakšne načrte imajo z nami,« je s slabo komunikacijo vodstva z zaposlenimi nezadovoljen Vorina.

Podobno razmišljajo tudi drugi. »Stari smo od 40 do 52 let. Delovnih izkušenj imamo veliko, priložnosti za delo pa malo. Svoje življenje smo pustili v rudniku. Čeprav delo ni bilo lepo, smo se tu počutili varne, tudi plače niso bile slabe,« so pojasnjevali Vorina, Andrej Virant in Stane Rožanc. V prezaposlitev 50 delavcev v Premogovnik Velenje, o čemer se že nekaj časa pogaja direktor Bojan Jelen, ne verjamejo, prav tako ne verjamejo v odpiranje novega rudnika na Brnici.

Še manj imajo zaupanja v vodstvo. Revizijsko poročilo hiše Deloitte, da je prejšnje vodstvo družbo oškodovalo za milijon evrov, jih ne preseneča. »Vedno so se dogajali politični manevri na vodstvenih položajih, še vedno se. Čas je, da začnejo okostnjaki padati iz omare,« so prepričani. Lisec revizije poslov ni želel komentirati, češ da to ni njegovo področje, se pa sprašuje, kako je lahko država, ki je ves čas opravljala nadzor nad družbo, nepravilnosti ugotovila šele zdaj.

V sredo se bo sicer sestal še nadzorni svet RTH, ko bo predvidoma za več informacij na voljo tudi Jelen.