Pri Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Kranj (OS Kranj) si v okviru aktivnosti karierne orientacije prizadevamo, da bi bilo to neravnovesje med potrebami trga dela in zmožnostmi, ki jih ponujajo iskalci zaposlitve, čim manjše. Dejavnosti so namenjene vsem, ne glede na starost, izobrazbo ali položaj. Deležni so jih osnovnošolci in njihovi starši, srednješolci, študenti, pa tudi zaposleni in brezposelni ter šolski svetovalni delavci.

Bistvo karierne orientacije je ozaveščanje posameznika o njegovih sposobnostih, interesih in možnostih v okolici. Te informacije jim pomagajo pri odločanju za izobraževanje in usposabljanje, pri izbiri poklica in zaposlitvenih ciljev, iskanju zaposlitve, prilagajanju trgu dela ter razvijanju kompetenc in veščin iskanja priložnosti. Karierno orientacijo izvajajo poklicni svetovalci, lahko individualno ali skupinsko – v obliki predavanj ali delavnic v kariernih centrih v prostorih Centra za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS).

Za brezposelne osebe imamo različne delavnice: krajše, na katerih jih seznanimo z veščinami iskanja zaposlitve, informacijami o trgu dela ter načini iskanja zaposlitve. S pomočjo treninga oz. iger vlog se lahko preizkusijo v zaposlitvenem razgovoru in pridobijo uporabno povratno informacijo za pripravo na zaposlitveni razgovor. Na daljših delavnicah lahko izkustveno preverijo svoje veščine in se soočijo s stališči, predsodki, strategijami, ki jim pomagajo ali jih ovirajo na poti do zaposlitve.

Mlajšim iskalcem prve zaposlitve, ki so opustili šolanje, je namenjena posebna delavnica, saj poleg že naštetega potrebujejo še informacije o delovnih mestih in svetu dela. Omogočimo jim ogled različnih delovnih mest in pogovor z delodajalci. Na splošno iskalcem prve zaposlitve posvečamo posebno pozornost, saj se pri iskanju dela slabše znajdejo. Spodbujamo jih k čim večji lastni aktivnosti in graditvi kompetenc zaposljivosti. Sodelavci OS Kranj pri kariernih odločitvah pomagamo tudi šolajoči mladini. Približuje se vpis v srednje in visoke šole, zato je še toliko bolj pomembno, da se mladi s pravilnimi odločitvami že v osnovni šoli izognejo kasnejšim osebnim neuspehom. Zato individualno svetujemo staršem in otrokom ter dijakom in študentom, organiziramo predavanja za starše o poklicnem odločanju in jim predstavimo najpomembnejše dejavnike pri odločanju za nadaljnje šolanje in izbiro poklica.

Vsako leto s predstavitvijo sodelujemo na poklicnem sejmu na osnovni šoli. V CIPS se med letom zvrsti veliko predavanj za devetošolce, kjer skupaj s šolskimi svetovalkami in učitelji dobijo uporabne informacije o poklicih in trgu dela. Pri delu s šolajočo se mladino poudarjamo pomen vseživljenjskega učenja in vodenja kariere ter jim z informacijami poskušamo pomagati, da bi bil prehod iz izobraževalnega sistema na trg dela in v zaposlitev čim lažji. S predstavitvami sodelujemo tudi na informativnih dnevih na srednjih šolah in dnevih poklicev ter v mladinskih centrih. Zainteresirani lahko svojo poklicno pot samostojno načrtujete tudi s pomočjo spletne aplikacije eSvetovanje ali ePriročnika Spleti svojo kariero na spletni strani zavoda (www.ess.gov.si).