Tožba proti sedmim pravnim in fizičnim osebam

Tožbo je Štorman prek svojega pooblaščenca, slatinskega odvetnika Jožeta Unverdorbena, vložil proti sedmim pravnim in fizičnim osebam. Prav tako je njegov pooblaščenec v ponedeljek vložil predlog za izdajo začasne odredbe, ki se nanaša na vračilo hotela Štorman v posest.

Kot je STA izvedela iz zanesljivih virov, je bil predlog za izdajo začasne odredbe v tej fazi zavrnjen. Sodišče pa je v obrazložitvi natančno izpostavilo, katere predpostavke za izdajo odredbe o vračilu hotela je treba še izpolniti. Skladno z obrazložitvijo sodišča bodo Štormanovi pooblaščenci omenjeni predlog naslednji teden ponovno vložili. Pravna stroka meni, da morda sodišče tudi temu predlogu ne bo takoj sledilo, vendar bodo pooblaščenci s pravnimi sredstvi vztrajali tako dolgo, da bo učinek dosežen.

Na celjskem okrožnem sodišču pa je za danes v zvezi s to zadevo razpisan narok, saj KBM Leasing, ki je Štormanu hotel v Celju oddal v lizing, zahteva od celjskega gostinca, da poravnava svoj dolg, ki znaša skoraj 2,9 milijona evrov. Pričakovati je, da ga bo sodišče zaradi procesnih vzrokov preložilo za nekaj časa.

Kazenska ovadba davčne uprave

Štormana je doletela tudi kazenska ovadba davčne uprave, ker zaposlenim od avgusta 2010 ni plačeval obveznih prispevkov. Po navedbah davčne uprave konkretnih postopkov zaradi varovanja davčne tajnosti ne morejo razkriti. Zagotovili so le, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali v primeru nastanka davčnega dolga ustrezno ukrepajo.

KBM Leasing je v četrtek prostore, blagajne in logistična vozlišča hotela zapečatil, hotel, ki je ocenjen na 4,3 milijona evrov, pa bo ostal zaprt, dokler ne bo natančno pregledano njegovo stanje, inventar in blagajniško poslovanje.

Kot je takrat pojasnil pravni zastopnik KBM Leasinga Franci Matoz, so dosedanjega lizingojemalca neštetokrat vabili, naj poravnava svoje obveznosti, kasneje pa tudi, naj se izseli oz. prepusti hotel v skladu s pogodbo, ki so mu jo odpovedali že v začetku lanskega leta.

Celjsko sodišče je zavrnilo Štormanovo zahtevo za vračilo hotela. (Foto: Mojca Marot)

Ni upošteval pozivov za izselitev

Štorman pa ni upošteval pozivov za izselitev, temveč je v hotelu, ki se je pred njegovo vselitvijo imenoval Celeia, še naprej opravljal hotelsko in gostinsko dejavnost.

»Njegove obveznosti do KBM Leasinga pa so samo naraščale. Tako nam je preostal samo še ukrep prevzema hotela,« je še pojasnil Matoz.

Matoz je v četrtkovi izjavi za medije povedal, da je KBM Leasing že februarja lani Štormanu odpovedal pogodbo o lizingu zaradi neplačevanja obveznosti v višini okoli 2,9 milijona evrov. Ker ima Štorman, ki zatrjuje, da so njegove obveznosti bistveno manjše od navedenih, že 245 dni blokirane vse transakcijske račune, se je KBM Leasing odločil problem rešiti. Hotel je tako predal novemu lastniku družbi Administrator, ki ga je kupila za 1,5 milijona evrov, čeprav je ocenjen na 4,3 milijona evrov. Za to družbo pa stoji celjski podjetnik Aleksander Jančar, ki prek družbe Eurotas med drugim upravlja tudi celjski hotel Evropa.

Štorman pa zatrjuje, da je našel novega kupca, ki je za hotel pripravljen odšteti bistveno več.