Napredovanje za 14 razredov

ZD je na nepravilnosti pri prevedbi plač opozorilo ministrstvo za zdravje, potem, ko so prejeli ovadbo in opravili revizijo. A nekdanji vodja kadrovske službe Nikolaj Jožef Strašek je še danes prepričan, da so vse naredili prav, pri prevedbah pa so sodelovali vsi, od vodje enot do direktorja. »Sam sem anekse pripravil, podpisal jih je direktor in seveda posamezni delavec,« je dejal Strašek. Na vprašanje tožilstva, kako so lahko srednji medicinski sestri Olgi Voh, ki je bila pred tem uvrščena v 28. razred, kar je bilo glede na njeno izobrazbo tudi primerno, določili 42. razred, kar je kar 14 plačnih razredov višje, pa je dejal, da je bila že pred tem vodja enote. Rečeno je bilo tudi, da izjemoma lahko napredujejo tisti, ki dalj časa opravljajo enako delo, četudi je zanj predpisana višja izobrazba. »Pri tem smo upoštevali tudi, kako dolgo in kako dobro nekdo opravlja svoje delo, kakšno odgovornost ima, ali se dodatno izobražuje in podobno,« je razložil Strašek in dodal, da direktor na to, koga naj razporedijo v določen plačni razred, ni vplival.

Za vodjo reševalcev – avtomehanik

Na drugi strani so nekateri reševalci opozarjali, da so uvrščeni en razred prenizko, zanje pa se je zavzel zdaj že nekdanji vodja reševalne službe v ZD Velenje Janez Kramar, ki je kasneje celo izgubil službo. Na njegovo mesto je Zupančič imenoval Damjana Ločičnika, ki je bil avgusta 2008, ko so opravljali prevedbo plač, avtomehanik-voznik, šele pozneje je zaključil izobraževanje za zdravstvenega tehnika, čeprav bi za to delovno mesto moral imeti vsaj sedmo stopnjo izobrazbe. Ločičnik je sebi v bran dejal, da bdi nad 44 vozili, ki morajo biti v vsakem trenutku brezhibna, pa tudi nad zaposlenimi, ki jih nenehno izobražuje, kako upravljati z vozili. »Imam zelo odgovorno službo, na katero sem vezan 24 ur na dan,« je poudaril. Ker so se prizadeti reševalci obrnili tudi na velenjskega župana Bojana Kontiča in ga prosili za sestanek, ker sami z Zupančičem niso našli skupnega jezika, bo moral marca kot priča na sodišče priti tudi župan. mm