Rast indeksov na razvitih trgih je sicer prehitevala rast dobičkov, indeksi so zrasli močneje, kot so v povprečju dobički teh podjetij. Tako lahko le okoli 50 odstotkov rasti indeksov pripišemo tudi rastem dobičkov, drugo polovico pa gre pripisati zmanjšanju premije za (delniško) tveganje. Z vidika vrednotenj so ameriške delnice vrednotene trenutno na razmerju P/E (cena delnice v primerjavi z dobičkom) okoli 17 in so z zgodovinske perspektive že na zgornjih nivojih. Cenejše so delnice v Evropi, kjer je dinamika rasti boljša, saj naj bi evropska gospodarska rast šele v letošnjem letu prešla v pozitivno območje. S tem je dinamika rasti dobičkov pri evropskih podjetjih večja. Evropske delnice so za okoli 30 odstotkov cenejše (glede na ameriške) tudi glede kazalnika P/B (cena delnice v primerjavi z njeno knjigovodsko vrednostjo). Ta podcenjenost je v preteklosti že odsevala v višji rasti. Za nadaljnjo rast delnic bo pomembno predvsem stabilno okolje s pozitivno gospodarsko rastjo in nizko inflacijo, ki bo ohranjala spodbudno monetarno politiko največjih centralnih bank. Vlagatelji pa bodo dodatne potrditve iskali že prihodnji teden, ko se začne sezona objav rezultatov poslovanja v zadnjem lanskem četrtletju.