Lokalna skupnost je v posameznih fazah tudi upoštevala pripombe ribičev, za zvišanje obale pa so se odločili predvsem zato, ker so s tem »rešili ogroženost mestnega jedra pred številnimi poplavami, ki jih povzroči plimovanje«. Zasnova rekonstrukcije pristanišča na način, da bo objekt prenesel najneugodnejše vplive z morske strani in zagotavljal poplavno varnost objekta v primeru ekstremnega plimovanja, pa je bila tudi pogoj, ki ga je zahtevalo ministrstvo za okolje in prostor, so še poudarili na občini.

Za 3,63 milijona evrov vredno naložbo so sicer pridobili približno dva milijona evrov nepovratnih sredstev iz evropskega ribiškega sklada, razliko pa je prispevala občina. Naložba je zajemala tudi tlakovanje celotne površine in ureditev ribiških prostorov v neposredni bližini, tik ob pomolu pa so postavili še vso potrebno opremo za ribiče.sta