Že leta 2007 pa se je zapletlo pri sklepanju pogodb o odkupu terjatev. Občina Prevalje oziroma župan naj bi namreč s tem, ko je podpisal in ožigosal eno od pogodb o odkupu terjatev, omogočil dvema Ivartnikoma družbama, da sta pridobili protipravno premoženjsko korist v višini 300.000 evrov. Toliko sta namreč na račun njegovih podjetij, na osnovi omenjene pogodbe o odkupu terjatev, nakazali finančni družbi Prvi faktor in LHB Finance. A izkazalo se je, da je šlo za lažne terjatve oziroma račune, ki so že bili plačani.

»Vse je urejal občinski tajnik«

Ivartnik, ki je v tej zadevi že pravnomočno obsojen zaradi poslovnih goljufij in ponarejanja listin, saj je krivdo priznal, se je na včerajšnjem zaslišanju s svojimi izjavami precej zapletal in se izkazal za precej neverodostojnega poslovneža. Poudaril je, da je vedno vse papirje prinašal k zdaj že nekdanjemu občinskemu tajniku Stanku Kumpreju, on pa je nato zadeve urejal naprej. Župana Tasiča na občini namreč ni bilo, saj je bil takrat zaposlen v ravenskem Metalu in je župansko funkcijo opravljal neprofesionalno. »Vse sem urejal s tajnikom. Imela sva celo razpredelnico, iz katere je bilo razvidno, koliko je terjatev občine, katere so prodane in katere ne. On je bil z vsem seznanjen,« je Ivartnik pojasnjeval sodnici Marjeti Vezonik, ko je ta želela izvedeti, kako se je županov podpis znašel na obvestilu o odstopu terjatev družbi Prvi faktor. Ni pa znal pojasniti Tasičevi zagovornici Pavlinič-Krebsovi, kako je Kumpreja prepričal, da potrebuje županov podpis za prodajo terjatve, ki mu jo je občina že plačala dva dni pred tem. Zato obstoja sum, da je Tasičev podpis na pogodbi za odkup terjatve ponarejen, kar bo na prihodnjem sojenju moral ugotavljati strokovnjak za pisave.

Soočenje pred sodnico

Da je Ivartnik večkrat prišel na občino s pobudo o odstopu terjatev, je na eni prejšnjih obravnav potrdil tudi Kumprej. Dejal je, da so ga imeli za korektnega partnerja, Ivartnik pa mu je tudi zatrjeval, da naj pogodbe o odstopu terjatev ne bi bile prave pogodbe, temveč naj bi šlo za neke vrste prošnje oziroma predpogodbe, na osnovi katerih naj bi bili računi šele izstavljeni. Ivartnik naj bi imel tudi neoviran dostop do faksa, ki so ga imeli v tajništvu, velikokrat pa si je tudi kar sam fotokopiral razne listine, ki so jih nato žigosali v tajništvu, kjer pa so velikokrat delali tudi študentje in dijaki. Skratka, očitno je z občino posloval precej po domače. Zaradi nekaterih nasprotujočih si izjav Kumpreja in Ivartnika pa bo zagotovo zanimivo na prihodnji obravnavi 12. februarja, ko se bosta soočila pred sodnico. Soočenje je predlagala Tasičeva zagovornica Pavlinič-Krebsova, sodnica pa je temu ugodila.