Lampret je bil v začetni Fištravčevi, ki je spomladi prevzela vodenje mesta. Bivši pooblaščenec za stike z javnostjo na Policijski upravi Maribor je dobil službo v kabinetu župana. Čeprav je bil zaposlen na županovo zaupanje, je kmalu izgubil naklonjenost Fištravca in njegovega volilnega štaba. Najprej so premlevali možnost, da bi mu uredili zaposlitev v katerem izmed podjetij v občinski lasti, nato pa je postal »terenski analitik«. Jeseni pa so županovi sprejeli odločitev, da ga odslovijo.

Služba do izteka mandata župana

Novembra je Lampret prejel redno odpoved iz poslovnih razlogov. Župan je odločitev argumentiral z besedami, da je zaupanje med njima omajano do te mere, da sodelovanje ni več mogoče. Posledično ne obstajajo več razlogi, ki bi še opravičevali svetovalčevo zaposlitev. Lampret se je pritožil na vladno komisijo. Ta je začetek leta odpravila Fištravčev sklep. Občino je podučila, da je napačno uporabila določila zakona o javnih uslužbencih. Izguba zaupanja pač ni zakonit razlog za prenehanje delovnega razmerja, občina tudi ni izpolnila nobenega izmed ključnih pogojev, ki bi dopuščali redno odpoved iz poslovnih razlogov.

Lampret zato ostaja zaposlen do izteka Fištravčevega mandata, občina mu bo morala povrniti stroške pritožbenega postopka. Škoda za davkoplačevalce je še višja, saj župan Lampretu ne da nobenih delovnih zadolžitev. Plačo dobiva, delovnih zadolžitev pa ne.

Podobna zgodba je zaposlitev Gregorja Kosija, bivšega županovega svetovalca za družbene dejavnosti. Fištravec mu je odrekel zaupanje novembra lani in napovedal, da bo moral zapustiti občino. Vendar sklepa o odpovedi delovnega razmerja ni nikoli izdal. Kosi hodi v službo v občinsko upravo, saj ima v nasprotju z Lampretom pisarno, hkrati pa je že več kot dva meseca izločen iz vseh delovnih procesov. Županovi se delajo, kot da ga ni.

Ukrepi z elementi mobinga

Takšni povračilni ukrepi so ena izmed pojavnih oblik mobinga, opozarja Goran Rajić, predsednik sindikata delavcev mestne uprave. Rajić je bil, kot je znano, do oktobra Fištravčev svetovalec. Župan je tedaj prekinil sodelovanje z njim in ga premestil nazaj v urad za šport. Tam je, podobno kot Lampret in Kosi, tako rekoč brez zadolžitev.

»Župan je bil velikokrat javno opozorjen, da so zaposlitve na zaupanje zgolj odveza od izvedbe javnega razpisa za delovno mesto. Ne daje pa mu pravice, da javne uslužbence menjava kot nogavice,« pravi Rajić. »S svojim ravnanjem je prekoračil pooblastila in dokazal, da zakonodaje ne pozna. S tem, ko ljudi izloči iz delovnega procesa, škoduje njim, proračunu, občini in davkoplačevalcem.«

Okoliščina, da je že tri zaposlene potisnil v osamo, za Fištravca očitno ni ovira za dodatno kadrovanje. Zadnja na spisku novih občinskih uradnikov je Patricija Jankovič. Konec decembra se je za določen čas zaposlila na najvišji uradniški položaj sekretarja v kabinetu župana. Jankovičeva sodi v krog sodelavcev bivšega mariborskega rektorja Ludvika Toplaka. V druščino sodita še direktor občinske uprave Marko Žula in Fištravčev pogodbeni svetovalec Marko Kovačič.