V Rudniku Trbovlje-Hrastnik (RTH) so pripravili seznam 135 zaposlenih, ki jim bodo predvidoma po 20. januarju začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi, je potrdil Anton Lisec, predsednik njihovega sindikata. Novi direktor Bojan Jelen je sicer že pred časom napovedal, da bodo do konca leta razrešili večino zaposlenih, kar je bilo predvideno že v okviru zapiralnih del, a tako hitrega in masovnega razreševanja v enem koraku zasavski knapi niso pričakovali. Prav tako še ni jasno, če in koliko od 278 delavcev bodo lahko prezaposlili v Premogovnik Velenje.

Odpravnine obljubljene, denarja zanje pa ni

Zaradi odpovednih rokov se bodo na zavod za zaposlovanje začeli prijavljati aprila, je pojasnil Lisec in dodal, da bodo vsi presežni delavci prejeli pomoč sindikata, obljubljene pa so jim tudi odpravnine. Za primerjavo, v minulih letih so za okoli 60 odpravnin na leto namenjali po dober milijon evrov, ki so ga črpali iz državnih sredstev za zapiranje rudnika, tokrat pa bodo sredstva za odpravnine zaradi močno okrnjenega proračuna iz državne blagajne morali pridobiti iz lastnih virov, z odprodajo premoženja, je povedal Jelen, ne ve pa še, kako se je bodo lotili. Opravili so sicer pregled nepotrebnega premoženja in ocenili njegovo vrednost, a o njeni višini Jelen ne želi govoriti.

Spomnimo, da je sicer novo vodstvo konec minulega leta ministrstvu za infrastrukturo in prostor predlagalo podaljšanje zapiralnih del in likvidacije do leta 2018. V prihodnjih letih bi tako iz proračuna po zakonu o uravnoteženju javnih financ prejemali po pet milijonov evrov, likvidnost pa skušali zagotoviti z odprodajo premoženja družbe, med letoma 2016 in 2018 pa si iz državne blagajne obetajo dobrih 45 milijonov evrov, pri čemer bi 14,5 milijona evrov namenili za poplačilo bank upnic. Na ministrstvu dokument še preučujejo in ga do odločanja na vladi ne bodo komentirali.

Odškodninske tožbe zoper nekdanje vodstvo in nadzorni svet

Jelen se prav tako še ni odločil, kako bo ukrepal zoper nekdanje vodstvo rudnika in nadzorni svet, za katera je družba Deloitte v reviziji poslov ugotovila za milijon evrov oškodovanja. Slovenska odškodninska družba (Sod) je sicer novemu poslovodstvu naložila, da zoper nekdanje organe vodenja in nadzora takoj ukrepa in vloži odškodninske tožbe, Jelen pa je povedal, da se bo o tem posvetoval z novimi nadzorniki.

Revizijska družba Deloitte je ugotavljala pravilnosti in smotrnosti celotnega postopka ustanovitve ter učinkovitost in gospodarnost upravljanja hčerinske družbe Vitales RTH. Revizorji so pod drobnogled vzeli tudi posle, ki so bili podlaga za nastanek že dospelih terjatev do družbe RTH Solar v višini 460.821 evrov konec decembra 2012, in posle, ki so bili podlaga za nastanek neplačanih terjatev do podjetja Vinprom v višini 320.000 evrov. Pri terjatvah do RTH Solar so preverjali upravljanje terjatev iz naslova stavbnih pravic in povratne prodaje kupljenih fotovoltaičnih celic v vrednosti okoli 250.000 evrov, kot tudi smotrnost posla nakupa in takojšnje povratne prodaje kupljenih fotovoltaičnih celic. Prav tako so pri terjatvah do družbe Vinprom preverili aktivnost družbe pri izterjavi terjatev.

Predmet revizije je bil tudi celoten projekt Piroliza oziroma pravilnost in smotrnost posla med MPI Management Nizozemska in Fortuna Pil ter izplačane donacije in sponzorska sredstva, ki so bila nakazana osebam, povezanim s poslovodstvom ali nadzornim svetom rudnika.