Glavni namen projekta je izboljšanje življenjskega sloga zaposlenih. Nezdrave navade (na primer nezdrava prehrana, kajenje, nezadostna telesna dejavnost, škodljiva raba alkohola, stres) namreč povečujejo tveganje za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, rak, kronične bolezni dihal, sladkorna bolezen in duševne motnje. Kronične nenalezljive bolezni so v Sloveniji pogoste in lahko zelo negativno vplivajo na posameznikovo kakovost življenja ter tudi na njegovo sposobnost za delo. Prav zaradi tega je priporočljivo, da delodajalci v okviru promocije zdravja na delovnem mestu posebno pozornost namenijo tovrstnim boleznim. Kronične nenalezljive bolezni lahko preprečimo ali odložimo njihov razvoj s spremembo življenjskih navad. Naložbe podjetij v promocijo zdravja zaposlenih se večkratno obrestujejo, saj je izboljšanje zdravja zaposlenih povezano z zmanjšanimi stroški absentizma (bolniške odsotnosti), prezentizma (delavci so na delovnem mestu kljub temu, da so bolni), fluktuacije (pogosto menjavanje delavcev) in prezgodnjega upokojevanja. Posledično so nižji tudi temu namenjeni javni finančni izdatki.

Na podlagi tujih praks in pristopov, ki so se že uveljavili pri spreminjanju življenjskega sloga ljudi in zmanjšanju tveganj obolelosti, bodo projektni partnerji v štiri podjetja (Delo, RTV Slovenija – Regionalni center Maribor, Grand Hotel Union in SwatyComet) uvedli pilotni model ukrepov, ki bo zajemal oceno življenjskega sloga in zdravstvenega stanja zaposlenih ter delavnico za zaposlene, namen katere je udeležence motivirati za spreminjanje življenjskega sloga. Zaposlenim bodo na voljo tudi brezplačna individualna podpora pri spreminjanju življenjskih navad in spletna ter mobilna aplikacija za spremljanje napredka v spreminjanju življenjskih navad.

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani projekta: www.zdravo-zivim.com, so sporočili izvajalci projekta. lo