Decembra se je brezposelnost ponovno hitro povečevala, saj so se na zavodu v večjem številu prijavljale brezposelne osebe, katerim je prenehala zaposlitev za določen čas. Brezposelnost se je zvišala na raven, ki so jo beležili v prvih dveh mesecih leta 2013.

V letu 2013 je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 119.827 brezposelnih oseb, kar je 8,8 odstotka več kot v letu 2012, so sporočili z zavoda.

Med novoprijavljenimi je bilo 1371 iskalcev prve zaposlitve, 2206 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 6042 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

V letu 2013 se je na zavodu na novo prijavilo 108.344 brezposelnih oseb, kar je 1,4 odstotka več kot leta 2012. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (54.004), prijavilo se je še 19.071 iskalcev prve zaposlitve ter 21.628 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov. V primerjavi z letom 2012 se je na zavodu prijavilo za 17,2 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, 6,1 odstotka več brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, trajno presežnih delavcev in stečajnikov pa se je prijavilo za 12,6 odstotkov manj.

Od 6268 brezposelnih oseb, ki jih je decembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3508 oseb, kar je 32,5 odstotka manj kot novembra in 2,3 odstotka več kot decembra 2012. V letu 2013 se je iz evidence odjavilo skupaj 102.390 brezposelnih oseb, od teh 65.054 zaradi zaposlitve, kar je 11,5 odstotka več kot v letu 2012.

Decembra 2013 se je v primerjavi z novembrom brezposelnost povečala v enajstih območnih službah zavoda, le v območni službi Nova Gorica se je nekoliko zmanjšala (za 0,1 odstotka). Število brezposelnih se je najbolj povečalo v območnih službah Sevnica (+8,1 odstotka), Murska Sobota (+7,8 odstotka), Ptuj (+7,4 odstotka) in Maribor (+4,4 odstotka), v ostalih območnih službah pa se je število registriranih brezposelnih oseb povečalo manj kot na ravni države, kjer je bil porast 3,9 odstotka.

Glede na december leta 2012 je brezposelnost ostala nižja v območni službi Ptuj, za 3,7 odstotka, medtem ko so stanje pred letom najbolj presegali v območnih službah Koper (za 8,8 odstotka), Ljubljana (za 8,4 odstotka), Trbovlje (za 8,4 odstotka), Celje (za 5,7 odstotka) in Kranj (za 5,3 odstotka).

Decembra 2013 so se v primerjavi z novembrom v strukturi povečali deleži brezposelnih oseb v starosti od 30 do 39 let in od 40 do 49 let. Postopno je še naprej naraščal delež dolgotrajno brezposelnih oseb, hkrati so se povečali deleži brezposelnih oseb brez strokovne izobrazbe in brezposelnih s poklicno izobrazbo ter brezposelnih moških.

Medletna primerjava strukture brezposelnosti pa kaže, da so se zaradi neugodnih zaposlitvenih razmer, ki so še zlasti prizadele mlade, v obdobju enega leta povečali delež brezposelnih žensk, delež iskalcev prve zaposlitve, s tem pa tudi delež brezposelnih v starosti od 15 do 29 let. Večjo kategorijo so decembra 2013 predstavljale tudi brezposelne osebe v starosti od 30 do 39 let, kategorija dolgotrajno brezposelnih oseb, brezposelni s srednjo splošno oz. strokovno izobrazbo ter brezposelnih s terciarno izobrazbo.