Sin letošnje Zoisove nagrajenke dr. Dušanke Janežič, ki je bil kot mladi raziskovalec zaposlen v laboratoriju za molekularno modeliranje na Kemijskem inštitutu, bo najverjetneje moral vrniti del denarja, ki ga je od inštituta prejel v obliki plač, dodatkov in drugih stroškov. Spomnimo, da je doktorskega študenta, ki je bil od novembra 2010 zaposlen v laboratoriju za molekularno modeliranje, po prijavi na protikorupcijsko komisijo doletela izredna odpoved iz krivdnih razlogov – skupaj z njegovo partnerico, ki je v laboratoriju delala kot strokovna sodelavka, in vodjo laboratorija, dr. Janežičevo. Ta naj bi namreč redno potrjevala prisotnost dvojice, čeprav ne enega ne drugega po besedah več zaposlenih na inštitutu tako rekoč nikoli ni bilo.

Tožbe z vseh strani

Trojica je zaradi domnevno neupravičene odpovedi delovnega razmerja vložila tožbo na ljubljansko delovno in socialno sodišče, inštitut, ki ga vodi dr. Janko Jamnik, pa zdaj v nasprotni tožbi zahteva, da nekdanji mladi raziskovalec vrne del od domnevno neupravičeno izplačanih 90.000 evrov, kolikor je slednji »stal« inštitut. S tožbo zahtevajo več kot polovico tega zneska, koliko natančno, pa ne želijo izdati.

Če namreč nekdanji mladi raziskovalec ne bo doktoriral do aprila 2014, kot je določeno v pogodbi o usposabljanju, bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) od Kemijskega inštituta zahtevala vračilo dela sredstev. Koliko, nam namestnik direktorja ARRS dr. Janez Slak ni povedal, a kot določa pravilnik, je raziskovalna organizacija v takšnih primerih dolžna vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev. »Samo v primeru objektivnih razlogov, kot je huda bolezen, se ARRS lahko odpove zahtevku za vračilo sredstev, o čemer odloči znanstveni svet.«

Soglasje ARRS le še vprašanje časa?

Dr. Janežičeva, ki je od oktobra 2009 kot redna profesorica dopolnilno zaposlena na primorski fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Famnit), želi medtem projekt, ki ga je doslej vodila na Kemijskem inštitutu, pri njem pa je – poleg sina in njegove partnerice, sicer tajnice, delalo še devet raziskovalcev – »preseliti« na Primorsko. Na ARRS pojasnjujejo, da kot vodja projekta to načeloma lahko stori, če se s tem strinjajo vse vpletene raziskovalne organizacije, torej Kemijski inštitut in Famnit. »Projekti so praviloma triletni, za vsako proračunsko leto se sklene aneks in med izvajanjem projekta lahko organizacije agenciji dogovorno predlagajo nov delilnik sredstev, vse v obsegu prvotno odobrene višine sofinanciranja,« je razložil Slak. Potrditev smo poiskali tudi na Famnitu, kjer pa da blagoslova ARRS še nimajo, a se zdi, da je ta le vprašanje časa.