»Lekarna Ljubljana ni upravičena izdajati zdravil na recept in medicinskih pripomočkov na naročilnico zunaj izdajnih mest, ki so predvidena v pogodbi Lekarne Ljubljana z zavodom,« so jasni v zdravstveni zavarovalnici.

Kot razkriva eden od računov, so se v Lekarni Ljubljana znašli tako, da na računu poleg naziva zavoda ne navajajo tudi konkretnega izdajnega mesta, kot je sicer v lekarnah običajno in kot tudi Lekarna Ljubljana počne pri drugih izdajnih mestih, pač pa dvakrat prikazujejo sedež uprave zavoda v Ljubljani. Enako velja za račune za zdravila oziroma izdelke brez recepta.

Bodo ob povračilo ZZZS?

Zanimalo nas je, ali se bo Lekarna Ljubljana s takšno taktiko izognila izgubi povračila ZZZS, a nam ti jasnega odgovora še niso mogli dati. »Ker smo bili o domnevno novih izdajnih mestih obveščeni samo prek medijev, je ZZZS z dopisom od Lekarne Ljubljana ob koncu minulega leta zahteval, da nas seznani  z vsemi lokacijami in odpiralnimi časi, kot je predvideno v pogodbah z ZZZS. Odgovora Lekarne Ljubljana do danes še nismo prejeli,« nam je povedal Damjan Kos, vodja sektorja za informiranje in odnose z javnostmi na ZZZS.

Na Davčni upravi RS smo sicer izvedeli, da morata biti po zakonu o davku na dodano vrednost na računu navedena ime in naslov davčnega zavezanca, to pomeni sedež zavezanca, ni pa treba, da je na računu navedena poslovna enota.

V Lekarni Ljubljana, kjer so v tem primeru ta predpis očitno izkoristili v svoj prid, takšnega ravnanja niso komentirali, njen direktor dr. Marjan Sedej pa je že pred dnevi dejal, da enota bržkone še ni verificirana zaradi namernega zavlačevanja ministrstva za zdravje. Neuradno smo izvedeli, da postopek verifikacije še vedno poteka. Glede na to, da lekarna torej posluje brez dovoljenja, nam je Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica, povedala, da bodo opravili inšpekcijski nadzor in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali.

Izmikanje obveznostim glede dežurstva

Na občini Postojna, ki je kot podpisnica pogodbe z Lekarno Ljubljana dolžna skrbeti za zakonitost, so bili s pojasnilom zelo skopi. »Občina bo kot skrben gospodar nedvomno opravila poizvedbe in prišla do potrebnih podatkov,« so zapisali. Lekarna Ljubljana se je sicer s pogodbo z občino zavezala, da bo občini plačevala dva odstotka od celotnega prometa, ustvarjenega v tej enoti. Če torej ne bo razvidno, da je šlo za promet, ustvarjen v enoti Postojna, bi bilo to lahko v škodo izplačila občini Postojna.

Na občino Postojna smo naslovili tudi vprašanja v zvezi z izvajanjem dežurstev v lekarnah. V pogodbi med občino in Lekarno Ljubljana se namreč slednja zavezuje, da se bo z javnim zavodom Kraške lekarne dogovarjala o opravljanju dežurne službe in določitvi vrstnega reda nočnega, nedeljskega in prazničnega dežurstva in da se bo v izvajanje vključila enakovredno z javnim zavodom. Iz take vsebine člena je mogoče sklepati, da se bo dežurstvo torej enakovredno razdelilo med obe postojnski lekarni, kar pa se še ni zgodilo.

Kraške lekarne dežurajo vse nedelje in praznike v mesecu. Lekarna Ljubljana pa postojnske stranke obvešča, da ima dežurno službo organizirano v Cerknici, pri čemer je razumljivo, da Postojnčani ne bodo odšli v Cerknico, če so dežurne njihove Kraške lekarne. 

Z občine Postojna so sporočili le, da od Lekarne Ljubljana pričakujejo »dosledno izvajanje podpisane pogodbe«, za podrobnosti v zvezi z urnikom pa so nas napotili na Lekarno Ljubljana, kjer pa odgovora, ali bodo dežurstvo uvedli tudi v Postojni, nismo dobili. Če bi Kraške lekarne dežurale dve nedelji, dve nedelji pa Lekarna Ljubljana z dežurno službo v Cerknici, bi bili občani sicer kljub dvema lekarnama na slabšem.

Ana Kobal, direktorica Kraških lekarn, nam je povedala, da se doslej v zvezi z dežurstvom nanjo ni obrnil še nihče in da Kraške lekarne še naprej opravljajo dežurno službo kot do sedaj.