»Ker je, kot smo izvedeli, državna tožba bila zavržena, bo Mestna občina Maribor sama vložila tožbeni zahtevek na sodišče in z vsemi svojimi argumenti uveljavljala ničnost pogodbe,« so za STA danes povedali na mariborski občini.

Sodišče preklicalo narok

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so povedali le, da je bil v zadevi razpisan narok za 7. januar, »ki pa ga je sodišče preklicalo, saj je o tožbi odločilo s sklepom z dne 2. januarja 2014«. »Ker v spisu še ni povratnic pravdnih strank o prejemu sklepa, javnosti o vsebini sklepa še ne moremo obveščati,« so dodali.

Gre za tožbo za ugotovitev ničnosti 30 milijonov evrov vredne koncesijske pogodbe med mariborsko občino in podjetjem Iskra Sistemi, po kateri naj bi podjetje v štirih letih posodobilo dotrajan semaforski sistem v mestu, pri tem pa bi se del plačanih kazni z na novo postavljenih radarjev stekal na račun podjetja. Tožbo je na Okrožno sodišče v Ljubljani spomladi lani vložilo državno pravobranilstvo s pomočjo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je v omenjenem javno-zasebnem partnerstvu našla znake korupcije.

Radarji kot povod za proteste, ki so odnesli Kanglerja

Prve radarje so v Mariboru postavili sredi oktobra 2012 in v samo prvih 36 urah so zabeležili 5000 prekoračitev hitrosti, za katere so bile predvidene kazni od 40 do 1200 evrov. A položnice niso izdali nobene, saj je bila že nekaj dni pozneje vrsta radarjev po mestu uničenih. Zvrstili so se množični protesti, ki so naposled vodili do odstopa takratnega župana Franca Kanglerja.

Po izvolitvi novega župana Andreja Fištravca spomladi lani je Iskra Sistemi zaradi izostalih plačil prekinila pogodbo z občino, Fištravec pa je dal radarje izklopiti.