Pred kratkim smo objavili fotografijo, na kateri medicinska sestra cepi pacienta, eno od bralk pa je zmotilo, da je imela sestra (sicer urejene) dolge nohte, češ da je to gojišče bakterij in prispeva k širjenju bolnišničnih okužb. Nekaj zdravstvenih inštitucij smo zaprosili za podatke, kakšna pravila veljajo o osebni urejenosti zdravstvenih delavcev in kako preprečujejo bolnišnične okužbe.

Delo z bolniki narekuje, da so zaposleni, ki z njimi delajo, urejeni, je pojasnila diplomirana medicinska sestra Mojca Tomažič, pomočnica glavne medicinske sestre UKC Ljubljana za higiensko epidemiološko področje. Zaposleni morajo upoštevati pravila o osebni urejenosti in zaščiti na delovnem mestu, s čimer preprečujejo možnost nastanka ali prenosa okužbe tako na paciente kot zaposlene. Nositi morajo delovno obleko, ki zaščiti pacienta in zdravstvenega delavca pred bolnišničnimi okužbami. Delovne obleke zaposleni menjavajo dnevno, če je treba, tudi pogosteje. Poleg tega uporabljajo pri delu tudi osebna varovalna sredstva, kot so rokavice, maske, zaščita za obleko.

Upoštevanje osnovnih higienskih načel preprečevanja okužb je del vseh standardov, protokolov in navodil za delo za vse postopke in posege pri zdravljenju, diagnostiki in zdravstveni negi ter oskrbi pacientov. »Zaposleni morajo poskrbeti za svojo osebno higieno in urejenost. Posebno pomembna je higiena rok. Koža rok mora biti negovana, nohti kratki in urejeni, na rokah pri delu ne sme biti nakita. Umetni nohti niso dovoljeni. Higieno rok (umivanje in razkuževanje) je treba izvajati dosledno. Lasje morajo biti čisti in urejeni. Daljši lasje morajo biti speti v urejeno pričesko,« je pojasnila Tomažičeva.

Delavnice za zaposlene

V preteklem letu je Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana izvedla več delavnic o higieni rok za zaposlene v UKC Ljubljana. Poseben poudarek je bil na zdravnikih, ki so se delavnic do zdaj udeleževali manj redno kot negovalno osebje, je pojasnila doc. dr. Mateja Logar iz Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Poleg tega so izvajali redne nadzore nad higieno rok na določenih oddelkih in po potrebi izvedli dodatna izobraževanja.

Začeli so tudi izobraževati notranje opazovalce za nadzor nad higieno rok. Na tak način bodo lahko redno in natančno opazovali, kako je s higieno rok pri vseh profilih zaposlenih in na vseh oddelkih, podatke pa bodo lahko primerjali med oddelki.

Prenosa okužbe še niso ugotovili

Bolnišnične okužbe so sicer posledica številnih dejavnikov, zato ni mogoče ocenjevati samo ene spremenljivke, kot je higiena rok, je pojasnila Logarjeva. Večino bolnišničnih okužb preprečujejo z uvedbo svežnjev ukrepov, ki so kot skupek veliko bolj učinkoviti kot vsota posameznih ukrepov.

Tako so na primer v enotah za intenzivno terapijo uvedli sveženj ukrepov za preprečevanje nastanka okužb, ki so povezane z uporabo žilnih katetrov. S tem in uporabo sodobnih materialov pri uvajanju in negi katetrov so dosegli pomembno zmanjšanje števila okužb. V prihodnjem letu bodo uvedli računalniški program, ki bo poenostavil zbiranje teh podatkov.

Glede na podatke iz raziskave o razširjenosti bolnišničnih okužb, ki je potekala leta 2012 v vseh državah EU in v kateri so sodelovale vse slovenske bolnišnice, je stanje v UKC Ljubljana primerljivo s stanjem v enako velikih bolnišnicah v drugih državah. Stanje je enako kot v predhodni raziskavi, torej stabilno, kar govori o tem, da so uvedeni ukrepi za preprečevanje bolnišničnih okužb ustrezni. Je pa – tako kot na vseh področjih – še vedno zadosti možnosti za izboljšanje stanja, zaključuje Logarjeva.

V Zdravstvenem domu Ljubljana interno navodilo o higieni rok določa, da morajo biti nohti kratko pristriženi in urejeni, umetni nohti niso dovoljeni. Osebno higieno, kamor sodi tudi higiena lasišča, ljudje praviloma usvojijo že vsaj do konca osnovnošolskega izobraževanja, je prepričana diplomirana medicinska sestra Zorica Pristov, ki ima specialna znanja za obvladovanje bolnišničnih okužb in je članica komisije za preprečevanje hišnih okužb v ZD Ljubljana, kljub temu pa ima zdravstveni kader tudi v nadaljnjem izobraževanju v programu preprečevanje okužb in skrb za zdravje. Zato zaposlenih osnovnih veščin ne učijo, jih pa opozorijo, če presodijo, da neurejeni ali spuščeni lasje predstavljajo izvor tveganja za prenos okužb.

V Zdravstvenem domu Ljubljana doslej še niso ugotovili nobenega prenosa okužbe, kar, meni Pristovova, je zasluga tudi organizacijske kulture, upoštevanja navodil ter izvajanja vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.

Iz Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, kjer izvajajo cepljenja in imajo zato tudi oni opraviti s pacienti, smo prejeli le skopo sporočilo, da izvajajo program obvladovanja bolnišničnih okužb, v katerem sta opredeljena tudi higiena rok in kratko pristriženi nohti. V skladu s tem storitev cepljenja opravijo po predpisanem postopku in strokovnih navodilih. Izvajajo redna notranja izobraževanja, kakršna koli odstopanja pa obravnavajo na rednih tedenskih sestankih.