Vrata geodetske pisarne Kamnik so v skladu z napovedmi o njeni združitvi z geodetsko pisarno Domžale tudi v petek ostala tesno zaprta. Župan Marjan Šarec pa na ponovno prošnjo, ki jo je dva dni pred iztekom leta znova naslovil na Geodetsko upravo RS, še ni dobil odgovora. V dopisu je upravo med drugim znova opozoril, da je občina Kamnik, ki šteje več kot 29.000 prebivalcev, geografsko in demografsko zelo raznolika, da ni v celoti pokrita z internetno povezavo, da so slabe tudi javne prevozne povezave ter da so lastniki nepremičnin zvečine starejši ljudje.

Zato pričakuje, je nadaljeval, da bodo na Geodetski upravi RS ponovno razmislili in pisarne v Kamniku ne bodo dokončno zaprli. Tudi zadnje pojasnilo oziroma razlog za njeno zaprtje se mu ne zdi sprejemljiv, še manj racionalen. Dan pred božičem so jim namreč z geodetske uprave sporočili, da pisarno selijo zaradi bistveno večjega obsega dela na geodetski pisarni Domžale in odhoda ene izmed štirih zaposlenih v Kamniku, zaradi česar ne bi več mogli zagotavljati nemotenega poslovanja. »Glede na številčnost zaposlenih v geodetski upravi se žal ne morem strinjati, da ne morete reorganizirati enega delovnega mesta. Strošek prihoda naših občanov v Domžale bo bistveno presegel strošek dela enega zaposlenega,« jih je opozoril Šarec in ponovil, da jim na občini Kamnik še vedno ponujajo brezplačno uporabo poslovnih prostorov, tudi za Geodetsko pisarno Domžale. Dodal je še, da imajo v Kamniku slabe izkušnje že zaradi selitve davčnega urada v Domžale. Občani naj bi se namreč množično pritoževali zaradi nedosegljivosti in nedostopnosti storitev, ki se ne nazadnje plačujejo tudi iz njihovega davkoplačevalskega denarja.

»Glede na to, da vam ponujamo brezplačen najem za obe geodetski pisarni, medtem ko v Domžalah plačujete najemnino, nas ne morete prepričati o vaši politiki racionalno uporabljenega davkoplačevalskega denarja ter posledično večanja stroškov naših občanov za prihod v geodetsko pisarno, zlasti v času, ko morajo vsi občani urediti podatke zaradi prihajajočega davka na nepremičnine,« je svoj dopis sklenil Šarec.