Poslovna direktorica preprečila sporno namero

Rukavina je zatem prevzel vodilno vlogo pri projektu EPK, bil je predsednik začasnega sekretariata, marca 2010 pa je zasedel še položaj vršilca dolžnosti generalnega direktorja novoustanovljenega zavoda Maribor 2012, ki se je vselil v prenovljeni Vetrinjski dvor. Večni direktor Narodnega doma Maribor ni pozabil na svoje visokoleteče načrte s poslopjem na Vojašniškem trgu, kar razkrivajo podatki, ki jih je objavil časnik Večer.

Kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja zavoda Maribor 2012 je 22. junija 2010 podpisal pismo o nameri z Miro Flisar, takratno direktorico KBM Investa. Pogodbena partnerja sta se dogovorila, da bo KBM Invest od podjetja SBS iz Radencev odkupil stari radio, zavod Maribor 2012 bo vzel objekt v najem za dve leti, nato ga bo zavod odkupil. Vendar jeseni 2010 zavod ni sklenil dogovorjene pogodbe, ker je projekt ustavila takratna poslovna direktorica zavoda Maribor 2012 Helena Hvalec. Ocenila je, da je Rukavina prekoračil pooblastila, saj za sklenitev tovrstne pogodbe niti ni imel soglasja sveta zavoda niti ni posla nikoli blagoslovil mestni svet.

KBM Invest seveda ni pozabil na pismo o nameri in je na podlagi tega dokumenta zavod in njegovo ustanoviteljico občino pozival k plačilu pogodbene kazni v višini 3000 evrov na mesec. Vodstvi občine in podjetja iz skupine Nove KBM sta se nato več kot dve leti trudili razrešiti ta sporni posel, javnosti pa je to početje ostalo skrito do letošnje jeseni, ko so bila na občino naslovljena prva novinarska vprašanja, v katerih se je v ospredje postavljala tudi domnevna prekoračitev Rukavinovih pooblastil.

Županova prijateljska pomoč

Vendar Fištravec ni nikoli sprožil postopkov, ki bi razčiščevali objektivno ali moralno odgovornost direktorja. Nasprotno. Decembra lani je občina s KBM Investom tiho, ne da bi o tem samoiniciativno obvestila javnost, sklenila sodno poravnavo, s katero so Rukavino oprali vseh morebitnih grehov. Mariborska občina bo dobila v last stari radio, ki je po podatkih geodetske uprave ocenjen na 268.968 evrov, zanj pa bo KBM Investu izročila v posest svoja zemljišča v ocenjeni vrednosti 815.814 evrov.

Velja omeniti, da sta Fištravec in Rukavina dobra znanca. Županova soproga Irena Polak Fištravec je že od nekdaj napovedovalka folklornega festivala Folkart, ki tradicionalno poteka na Festivalu Lent. Fištravec je projekt Stari radio podpiral še v času, ko je bil predsednik sveta zavoda MKC. Tedaj je ocenjeval, da bi se s tem objektom poplačal dolg do mladinskega kluba, ki so ga skoraj pred dvajsetimi leti izselili iz zdajšnjega rektorata Univerze v Mariboru.

Rukavina je prepričan, da ni prekoračil pooblastil, odgovornost pa je prevalil na bivšega župana Franca Kanglerja in bivšega predsednika uprave NKBM Matjaža Kovačiča, ki naj bi sklenila dogovor o najemu-odkupu nepremičnine. »Ker ta transakcija v takratnem mestnem proračunu ni bila predvidena, je bilo na sestanku med predstavnikom občine in Nove KBM ter KBM Investom pri županu Francu Kanglerju dogovorjeno, da novi zavod Maribor 2012 podpiše pismo o nameri,« je podpis spornega dokumenta utemeljil Rukavina.

Kupili radio, prodajajo dvor

Spomnil je tudi na okoliščino, da je bila zamenjava nepremičnin predvidena v občinskem proračunu za leto 2012. Po njegovem prepričanju je zgodba plod hinavščine, saj so ga s tem projektom nekoč že skušali rušiti nekdanji sodelavci v zavodu Maribor 2012. Kangler naj bi se izmikal udejanjanju posla, ker je pred seboj videl samo še predvideno Mariborsko kulturno središče Maks. Bivši župan je zavrnil te izgovore in trdi da je bil stari radio zmeraj Rukavinova želja.

Marko Žula, direktor mariborske občinske uprave, je sklenitev sodne poravnave utemeljil s tem, da se z njo nadaljuje nova zgodba v okviru revitalizacije starega mestnega jedra. Kaj bo občina počela s stavbo starega radia, v županstvu ne vedo, niti ne znajo oceniti, koliko bosta stali prenova in adaptacija poslopja. V zvezi z občinskim argumentom, da udejanjajo celovito strategijo revitalizacije starega mestnega jedra, je treba spomniti še na dejstvo, da občina že nekaj časa neuspešno prodaja spomeniško zaščiteni Žički dvor, ki je samo streljaj stran od zdaj kupljenega poslopja.