Omenjeni inštitut poziva vlade, naj bolj intenzivno spodbujajo k zdravemu načinu življenja. Zgolj v Veliki Britaniji naj bi že bilo 64 odstotkov vsega prebivalstva s prekomerno težo. Poročilo opozarja na ogromno porast srčnih obolenj, kapi in diabetesa.

Po njihovem kriteriju ima posameznik prekomerno telesno težo, če njegov indeks telesne mase presega 25. Od osemdesetih let pa do danes je po njihovih izračunih število predebelih naraslo že na milijardo prebivalstva. Večina teh je, po pričakovanjih, iz razvitega sveta. Očitno izstopa Egipt, kjer naj bi se BDP zadnja leta vztrajno povečeval.

Severna Amerika še vedno vodi z največjim deležem predebelega prebivalstva (70 odstotkov), vendar ji Avstralija in Latinska Amerika čedalje bolj sledita s 63 odstotki. Število predebelih se je v zadnjih letih skoraj podvojilo tudi na Kitajskem in v Mehiki, pa tudi v Južnoafriški republiki.

Razloge za to lahko najdemo na več področjih. Najočitnejši je ta, da lahko prebivalci razvitih držav prosto izbirajo kaj bodo uživali. Drugi razlog je sprememba življenjskega stila, ki nas sili v nekakovostno uživanje hitre prehrane, tretji razlog pa je splošno povečanje uporabe sladkorja, soli in maščob, kar potrjujejo študije Združenih narodov.

Ponovno, nič presenetljivo pa ni niti dejstvo, da je ob vsem izobilju hrane lahkota še vedno eden najbolj perečih problemov za stotine milijonov ljudi, predvsem otrok.