Veliko stisk ostaja skritih za zidovi domov

Pobudnika akcije novogoriška dom upokojencev in dijaški dom bosta brezplačno skupaj ponudila 50 toplih obrokov na dan. Markočič meni, da se bo v prihodnjih dneh pokazalo, ali bo to zadostovalo. »Ljudi sproti obveščamo o tej možnosti. Ko bodo zdaj z novim letom hodili k nam obnavljat prošnje za pomoč, jim bomo ponudili tudi to možnost,« pojasnjuje, a sam pri sebi ocenjuje, da so potrebe zagotovo večje, mnoge pa še vedno skrite za zidovi, in zato slika o stiski, ki jo kažejo številke, ni odraz prave stiske na terenu. »To je težak korak za vsakogar, saj svojo stisko s tem, ko moraš priti po bon in potem oditi še na kosilo, razgališ,« pravi, a upa, da bodo ljudje premagali tesnobo. V jedilnici novogoriškega doma upokojencev so se včeraj na kosilu zbrali prvi. Direktor doma Bojan Stante je povedal, da so se za gesto odločili zaradi viškov hrane, ki jim dnevno ostaja, predvsem pa zaradi solidarnosti. »Družba na solidarnosti raste ali pa pade. S tem, ko bomo dvajsetim ljudem vsak dan ponudili brezplačen obrok, revščine ne bomo rešili, bomo pa naredili majhen korak k solidarnejši družbi,« meni Stante, ki si prizadeva, da bi k temu nekoč pristopile vse kuhinje javnih zavodov.

Leta 2013 usahnilo 352 družb in podjetnikov

O stiski suhoparno, a zgovorno govorijo številke brezposelnih, ki so se v Novi Gorici v zadnjih petih letih potrojile. Če so bili oktobra 2008 brezposelni 604 Novogoričani, jih je Statistični urad RS oktobra lani zabeležil že 1765. Stopnja registrirane brezposelnosti se je v enakem obdobju s slabih štirih dvignila na 13 odstotkov in po podatkih Agencije RS za javnopravne evidence in storitve je šlo v stečaj 52 gospodarskih družb v mestni občini in kar 121 v celotni goriški statistični regiji. Samo lani je v Novi Gorici v stečaju pristalo 13 gospodarskih družb, skupaj pa je tako ali drugače usahnilo 352 podjetij, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki so opravljale registrirane dejavnosti. »Največji problem ostajajo neplačane položnice,« stisko ponazori Markočič. Na Rdečem križu so socialno ogroženim lahko pomagali s 40.600 evri denarne pomoči. »Tudi mi smo omejeni, gospodarstvo ne donira več tako kot včasih, potrebe pa se večajo,« pojasni sekretar.