Pri sanaciji bank je zelo pomembno, da se razčisti odgovornost. S člani KPK smo se dogovorili, da bom pripravil osnutek pravne podlage za uvedbo neodvisne preiskave. Zdaj govorim v svojem imenu; v mislih imam institut neodvisnega preiskovalca, pravna podlaga pa ne bi zahtevala, da bi bil ta preiskovalec državljan Slovenije. Takšno prakso poznajo v zahodni Evropi in ZDA. Poznamo dober primer francoske preiskovalke na Islandiji. Ne gre za to, da ne bi zaupali Slovencem, ampak mislim, da si ljudje zaslužijo občutek verodostojnosti, da nič ni ostalo skrito. Morda bo k temu pripomogel nekdo, ki prihaja od drugod. Da imamo težave s kadri za izvršne funkcije, dokazuje tudi postopek izbiranja članov senata KPK. Do danes je prijav zelo malo in so daleč od meril, ki sem jih postavil. Delo