Zlata gazela gradi temelje za višji dimnik, srebrna s polno paro izdeluje tudi produkte slovenskih podjetij, ki so se izjemno izkazala na Kickstarterju, bronasta gazela pa s končno dobljenim gradbenim dovoljenjem namerava že čez nekaj tednov začeti graditi nov poslovno-proizvodni objekt. Tako v leto 2014 vstopajo škofjeloški Knauf Insulation, šentjernejska L-Tek Elektronika in braslovška Termo-tehnika, ki so bili v letu 2013 prepoznani za najboljše gazele med najhitreje rastočimi.

Tako naj bi aprila prihodnje leto Knauf Insulation že imel 15 metrov višji dimnik od sedanjega, začetek gradnje pa se je precej zavlekel zaradi dolgotrajnih in ponavljajočih upravnih postopkov, saj so na gradbeno dovoljenje čakali poldrugo leto. »Na slabšem smo tako vsi, zlasti pa občani Škofje Loke, ki bodo imeli največje koristi od višjega dimnika,« pravi direktor Tomaž Lanišek, ki končnih podatkov o poslovanju podjetja, ki zaposluje 424 ljudi, še nima, bodo pa ustvarili predvidoma nekaj odstotkov prodaje več kot v letu 2012, ko je znašala 102 milijona evrov. »Tudi leto 2014 smo planirali dokaj optimistično. Načrtujemo petodstotno rast prihodkov. Del strategije rasti so tudi novi kupci, razvijajoči in novi izdelki ter določeni novi trgi, kot je na primer Srednji vzhod.« V Knauf Insulation so strokovnjaki tehničnih smeri ves čas dobrodošli, si pa Lanišek želi »predvsem stabilno investicijsko okolje, ki bi omogočalo nove investicije. Od njih so odvisna ne samo nova delovna mesta, ampak v veliko primerih tudi več obstoječih delovnih mest.«  

Med željami za leto 2014 Radko Luzar, direktor L-Tek Elektronike, postavlja optimizem. »Želim si več optimizma na vseh ravneh, da nehamo tarnati vse povprek in da to energijo raje usmerimo v nove ideje, nove proizvode in se čim prej prilagodimo novim razmeram. Vsi skupaj moramo biti veliko bolj optimistični in to prenesti na mlajše generacije, v katerih vidim neizmerno veliko potenciala.«

Šentjernejska gazela leto 2013 zaključuje z osemodstotno rastjo prodaje, ki je v letu 2012 znašala 5,2 milijona evrov, v prihodnje letu pa načrtujejo, da jo bodo v skladu z napovedmi glavnih kupcev povečali še za desetino. V načrtu imajo tudi vlaganja v tehnološko opremo v višini 800.000 evrov, v redno proizvodnjo bodo dali dva nova izdelka lastnega razvoja, prodajo bodo okrepili z novo pridobljenih kupcem iz Švice.

Zadnje mesece L-Tek Elektronika s polno paro izdeluje tudi produkte, ki so zablesteli na Kickstarterju. Izdelava Lumu je v teku, izdelali so že prvih 3000 kosov. Red Pitaya pa je trenutno v fazi testiranja, redna proizvodnja naj bi stekla že januarja 2014. »Velik korak je bil storjen na razvoju in avtomatizaciji proizvodnje toplotnih cevi, za katere je veliko povpraševanja, napovedi za leto 2014 pa so zelo dobre,« poudarja Luzar.

Optimizem pa Termo-tehniki, ki leto končuje z dvema odstotkoma nižjo prodajo kot leta 2012 in sedmimi odstotki pod načrti, vliva selitev proizvodnje, ki naj bi jo izpeljali v prvi polovici leta 2015. »Gradnja novega proizvodno-poslovnega objekta bo stekla predvidoma že v drugi polovici januarja 2014. Glavna zidarska gradbena dela načrtujemo glede na vremenske pogoje konec meseca februarja oziroma v začetku marca, dokončanje objekta in selitev na novo lokacijo pa najkasneje marca 2015,« je mnenja Rudi Kronovšek, prokurist podjetja.

»Po izredno obetavni rasti prodaje do avgusta nas je neprijetno presenetil predvsem strm jesenski padec prodaje v Sloveniji za 35 odstotkov. V zvezi s subvencioniranjem uporabe toplotnih črpalk EKO Sklada je za leto 2014 še veliko neznank in negotovosti, kar močno vpliva na samo prodajo. Glede na slabe gospodarske napovedi smo se odločili tudi za konservativnejše načrtovanje rasti prodaje v letu 2014. Tako za leto 2014 načrtujemo skupaj 12 milijonov prihodkov, ki smo jih načrtovali že za leto 2013, in to predvsem s poudarkom na rasti izvoza.«

V načrtu imajo več kadrovskih okrepitev v prodajnem in razvojnem oddelku. »Po pravici povedano se v tem trenutku izogibamo kadra brez ustrezne prakse, ker je že sicer v našem podjetju več kot dve tretjini zaposlenih, ki jim je to prva zaposlitev. Zaradi hitre rasti v minulih štirih letih podjetje zdaj potrebuje predvsem strokovnjake, ki bodo prinesli novo dodano vrednost in omogočili naslednji razvojni ciklus podjetja. Zavedamo pa se, da bodo pozitivni učinki vstopa na nove tuje trge vidni šele čez dve ali tri leta. Italijanski trg osvajamo že drugo leto in bomo veseli, če bomo s prihodki v letu 2014 pokrili vse povezane stroške in ustvarili prvi pozitivni izid na tem trgu.«