Podoba Musice Tivoli, ki bo nadomestila porušeno palačo Kolizej, se izrisuje skozi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nekdanjega Kolizeja. Namesto porušene palače bo poslovnež Jože Anderlič lahko zgradil tri zgradbe, pri čemer bo moral v prvem nadstropju tiste, ki bo zgrajena vzdolž Gosposvetske ceste, urediti večnamenski prostor za kulturne dejavnosti.

Spomnimo, Anderlič je kulturnovarstveno soglasje za odstranitev stare palače pridobil tudi pod pogojem, da bo osrednji prostor v novogradnji namenil kulturni dejavnosti. Anderlič je takrat obljubljal, da bo ta pogoj izpolnil z gradnjo 20.600 kvadratnih metrov velike koncertno-operne dvorane. Toda projekt, ki je vseboval takšno dvorano, je posebna komisija za spremljanje izdelave konservatorskega načrta za prenovo območja starega Kolizeja ocenila kot neprimernega, ker je bil previsok in bi zasenčil vse preostale zgradbe v okolici. Takrat je jezni Anderlič javno zatrdil, da ima dovolj, in da je dvignil roke od gradnje Musice Tivoli. Ob tem velja omeniti, da je Anderlič pri gradnji velike koncertno-operne dvorane upal na denar občine in države, kar je razkrilo sporočilo, ki ga je medijem dal na dan, ko je razglasil svojo »kapitulacijo«.

Priprava prostorskega načrta, ki jo plača vlagatelj, pa kaže, da Anderlič ni opustil projekta, temveč ga je le zmanjšal. Predlog prostorskega načrta namreč razkriva, da nova različica projekta upošteva višinske gabarite, saj ne presega višine 30 metrov.

Toda nova različica prav tako ne predvideva velike operne dvorane, temveč le že omenjeni prostor za kulturo v bruto velikosti najmanj 600 kvadratnih metrov, kar predstavlja le pičlih nekaj odstotkov vseh načrtovanih površin. Kaže torej, da bo Anderlič lahko izkoristil ohlapnost kulturnovarstvenega soglasja za rušenje Kolizeja, saj kulturno ministrstvo ni natančno določilo, kolikšen del novogradnje mora biti namenjen kulturni dejavnosti.

Predlog prostorskega načrta opredeljuje še, da mora biti določen del novega kompleksa dostopen javnosti, v njem pa mora biti muzejsko predstavljena zgodovina razvoja palače Kolizej. V predstavitev bo Anderlič moral vključiti še elemente, ki so jih restavratorji pred rušitvijo odstranili s starega Kolizeja.

Občina bo Anderliču dovolila, da bo Musico Tivoli gradil v največ dveh fazah. V prvi fazi bo lahko zgradil največ tri kletne etaže, ki bodo večinoma namenjene parkiranju, v drugi fazi pa bo moral zgraditi načrtovane tri zgradbe. V njih bo poleg poslovnih dejavnosti in prostora za kulturo tudi 124 stanovanj.