"Nobene potrebe ni, da je vsak konec tedna vrsta malih ognjemetov, da si čisto vsak, ki se denimo poroči, pripravi ognjemet," je predlog za prepoved ognjemetov pojasnil blejski župan Janez Fajfar. Prepričan je, da prepogosti manjši ognjemeti, ki jih pripravljajo posamezniki, razvrednotijo prave, velike praznične ognjemete.

Zato so na občini za obravnavo na občinskem svetu pripravili spremembo odloka o javnem redu in miru, tako da bi se v občini prepovedala izvedba ognjemetov, razen v organizaciji Občine Bled, Zavoda za kulturo Bled ali Turizma Bled, praviloma le za Silvestrovo in enkrat v času tradicionalne prireditve Blejski dnevi. Izjemoma bi lahko občinska uprava dovolila izvedbo ognjemeta še v okviru pomembnih občinskih ali državnih slovesnosti.

Predlog je na občinskih odborih doživel različna mnenja, pojavil pa se je tudi dvom, ali bi bila taka prepoved ognjemetov na občinski ravni skladna z državnimi predpisi. "Država ognjemete dovoljuje do 22. ure, eksplicitno pa v zakonu nikjer ne piše, da občina, če tako želi, ne bi mogla ognjemetov v celoti prepovedati," je dejal župan in dodal, da bodo, preden bodo na občinskem svetu o tem odločali, pravno preučili, ali občina lahko tak predpis sprejme.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za notranje zadeve, izvajanje ognjemetov ureja zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, bolj podrobno pa je to področje urejeno s Pravilnikom za izvajanje ognjemetov, ki podrobno določa varnostne zahteve, tehnične pogoje, dokumentacijo in varnostne ukrepe za izvajanje ognjemetov ter druge pogoje za pravne osebe, podjetnike in fizične osebe, ki izvajajo ognjemete.

Predpisi so namenjeni zagotavljanju varnosti življenja in zdravja ljudi, premoženja, varstva okolja in javnega reda. Zakon oziroma pravilnik pa ne določata posebnega dovoljenja za izvajanje ognjemetov. Določeno je le, da mora biti izvajanje ognjemetov zaključeno najkasneje do 22. ure, razen kadar upravni organ izda dovoljenje za izvedbo javne prireditve in v okviru programa prireditve dovoli organizatorju izvedbo ognjemeta v kasnejšem času.

Obstajajo pa tudi druge omejitve glede izbire mesta za izvajanje ognjemeta in omejitve za izvajanje ognjemetov z učinkom v zraku. Torej, kot so prepričani na ministrstvu za notranje zadeve, zakon in pravilnik že v zadostni meri urejata področje izvajanja ognjemetov in tudi določata omejitve, ki so potrebne zaradi varstva javnega interesa. "Zato po našem mnenju dodatno urejanje tega področja, predvsem pa dodatne omejitve, niso potrebne," so pojasnili.