V začetni fazi bo 14 občin jugovzhodne Slovenije začelo postopke za umestitev prihodnjih državnih kolesarskih povezav v prostor, na direkciji pa si bodo po besedah direktorja Gregorja Ficka v sodelovanju z občinami prizadevali za uvrstitev projekta v državni načrt razvojnih projektov. Do leta 2020 naj bi uredili naslednje kolesarske povezave: D2 (Žužemberk–Dolenjske Toplice–Straža–Novo mesto–Šentjernej –Kostanjevica na Krki–Brežice–Obrežje–Bregana (Hrvaška)), D5 (Brežice–Bistrica ob Sotli–Podčetrtek), G17 (Radeče–Sevnica–Krško–Brežice–Rigonce–Harmica (Hrvaška)) ter G19 (Sevnica–Mokronog–Trebelno–Škocjan–Šmarješke Toplice–Novo mesto).

Kolesarske poti bodo deloma potekale v sklopu obstoječih cestnih povezav, tam, kjer to zaradi varnosti kolesarjev in oblikovanosti terena ne bo mogoče, pa bodo kolesarske steze zgradili povsem na novo in jih fizično ločili od cest. Eden takšnih odsekov bo na primer v sklopu trase D2 na relaciji med obema brežiškima mostovoma, kjer je na slabo vzdrževani državni cesti tik ob reki Krki vožnja s kolesi danes vse prej kot varna.

Vlogo upravljalca kolesarskih povezav bo prevzela Direkcija RS za ceste, za kolikšen finančni zalogaj gre in po katerih virih bodo posegli, podpisnika pisma Gregor Ficko in krški župan Miran Stanko nista razkrila.