V Domžalah bodo kmalu začeli graditi štiri manjše vrstne hiše, v vsaki pa bodo uredili 75 kvadratnih metrov veliko neprofitno najemno stanovanje. Na javnem razpisu so na občini Domžale prejeli pet ponudb, kot najboljšega ponudnika z najnižjo ceno pa so izbrali RZ Blatnica. Vrednost naložbe znaša dobrih 351.000 evrov, približno polovico del bo izvajalec zaupal podizvajalcem.

»Stanovanja bodo oddana upravičencem s prednostne liste po končanem letošnjem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj,« je pojasnil domžalski župan Toni Dragar. Dodal je, da v občini trenutno razpolagajo s 144 neprofitnimi stanovanji. Na zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem pa se je prijavilo 116 kandidatov, čeprav je bilo na razpisu objavljenih le 13 prostih stanovanj.

Podžupanja Andreja Pogačnik Jarc je dodala, da teh 13 prostih stanovanj prosilcem še niso dodelili, saj so jih začasno, najdlje za šest mesecev, torej do aprila 2014, namenili stanovalcem iz stolpnice Matije Tomca 2, katerih stanovanja so zaradi požara neuporabna.

Povedala je še, da je prosilcev za neprofitna stanovanja vedno veliko več kot razpoložljivih stanovanj, in dodala, da je za nekatere tudi neprofitna najemnina še vedno previsok strošek, a dolžnikov kljub temu ni pretirano veliko. »Ta čas imamo zaradi neplačevanja najemnin in stroškov bivanja vložene tri tožbe,« je povedala podžupanja in dodala, da najemnike, takoj ko začnejo zaznavati dolgove, usmerijo v kandidiranje za druge oblike socialnih pomoči, bodisi na centru za socialno delo ali pa na občini, kjer je mogoče dobiti enkratno denarno pomoč.

Neprofitne najemnine so različne glede na cenitev oziroma kakovost, lokacijo in velikost stanovanja. Za 55 kvadratnih metrov veliko stanovanje na območju Domžal denimo najemnina znaša okoli 180 evrov. Razlika med neprofitno in tržno najemnino znaša skoraj 50 odstotkov cene. Skladno s stanovanjskim zakonom upravičencem v Domžalah subvencionirajo tudi tržne najemnine za najemna stanovanja, ki so v lasti zasebnikov, so še povedali na občini, kjer vsakih pet let preverjajo, ali najemniki še vedno izpolnjujejo pogoje za neprofitno najemnino, sicer pa jim to spremenijo v tržno najemnino. Ob zadnjem preverjanju, to jesen, so ugotovili, da je v nekaterih stanovanjih bivalo več stanovalcev, kot je bilo prijavljenih. Na nepravilnosti jih pogosto opozarjajo zlasti sosedje. Na občini v takih primerih stanovalce v neprofitnih stanovanjih najprej opozorijo, da morajo spoštovati pravila, če to ne zaleže, opravijo nadzor, pred katerim pa se morajo najaviti.