Letošnje leto je bilo leto okrevanja tudi za nekatere države, ki si prej še niso opomogle. Pozitivno nadaljevanje zgodbe lahko pričakujemo tudi v letu 2014. Krivulje okrevanja se za različne države zelo razlikujejo. ZDA na primer beležijo gospodarsko rast v višini od 3 do 4 odstotke in takšna naj bi bila tudi prihodnje leto. Znotraj EU pa so gospodarske rasti precej bolj različne. Lahko rečemo, da ima kar nekaj držav še veliko težav, s katerimi se bodo morale spopasti v letu 2014. Ena večjih, s katero se vztrajno bori tudi ECB, je padanje inflacije in približevanje deflaciji. ECB mora tako prihodnje leto ponovno okrepiti ukrepe, ki preprečujejo deflacijo.

Različno stanje vlada tudi na trgih v razvoju. Tukaj lahko izpostavimo tako imenovane države BRIK. Na spodnjem grafikonu lepo vidimo, da sta največji izmed njih, Indija in Kitajska, letos imeli ogromno težav. To se odraža tudi v borznih indeksih, ki leto zaključujeta v negativnem območju. Indija se spopada z visoko inflacijo in proračunskim primanjkljajem, Kitajska pa je v transformaciji celotne ekonomije. V naslednjem letu lahko pričakujemo postopno izboljševanje makroekonomskih kazalcev v obeh državah, saj sta že napovedali določene ukrepe proti težavam. Ne glede na splošne donose njunih borznih indeksov pa na teh dveh trgih lahko najdemo kar nekaj lepih nakupnih priložnosti, predvsem na področju potrošnje in zdravstva. Pričakujemo lahko, da bo v tem kontekstu tudi leto 2014 podobno.

Kot vidimo, so težave vedno prisotne, vendar jih je manj in v manjši obliki. Postopno izboljšanje lahko pričakujemo tudi v letu 2014. Vseeno pa je treba poudariti, tako kot smo naredili že lansko leto, da naj načrti glede investiranja v letu 2014 ostanejo enaki: počasi in preudarno. Vroče zgodbe pustimo ob strani, saj investiramo na dolgi rok. O svojih naložbah je treba pridobiti čim več informacij in redno spremljati, kaj se z njimi dogaja.