Svetloba si tržni položaj na področju industrijske razsvetljave utira šele dobrih pet let. Letošnje leto podjetje, ustanovljeno sredi leta 2008, zaključuje z okoli 1,2 milijona evrov prodaje, kar je na ravni leta 2011. Na raven prihodkov, ki se z letom 2012, ko so ustvarili za skoraj 2,9 milijona evrov prihodkov, torej ne morejo primerjati, je vplivalo več dejavnikov – od krize do postavljanja in krepitve prodajne mreže, ki so jo okrepili s podjetjem na Hrvaškem in v Nemčiji, do reševanja enote na Češkem, kjer se je izkazalo, da sodelovanje s tamkajšnjim distributerjem ne bo steklo tako uspešno, kot so pričakovali.

Pol milijona evrov v razvoj

Kljub nižjim prihodkom pa po besedah enega od direktorjev Svetlobe, Aljoše Huberja, niso ustavili vlaganj v razvoj in inovativne izdelke, zato v prihajajočem letu nameravajo v razvoj vložiti vsaj pol milijona evrov. Vire financiranja bodo iskali tako doma – prek SID banke – kot v tujini, kar jim zaradi podjetij, ki jih imajo zunaj Slovenije, ne predstavlja ovire.

Pogrešajo pa več možnosti za nepovratna sredstva za razvoj tehnologij prav na področju trajnostnega razvoja in obnovljivih virov energije. Nedavno so bili njihovi razvojni dosežki tudi nagrajeni, saj so bili finalisti izbora Modre prakse in prejemniki priznanja za družbeno odgovornost podjetij horus, ki ga podeljuje Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO. Priznanje je za Svetlobo, kot poudarjajo, zaveza, da tudi naprej razvijajo družbeno odgovorno poslovanje ter naprej nadaljujemo z akcijo Razsvetljujemo Slovenijo in svet, ki v okolje prinaša pomembna znižanja ogljičnega odtisa in prispeva k trajnostnemu razvoju.

Zaposlovanje v razvoju in prodaji

Podjetje, ki deluje tudi v Avstriji, Bosni in Hercegovini, Italiji, Rusiji, na Slovaškem, v Srbiji in Združenih arabskih emiratih, po številu zaposlenih, ki so leta 2012 ustvarili v povprečju za 72.235 evrov dodane vrednosti, kar je dvakrat več od povprečne dodane vrednosti v Sloveniji, ves čas raste in ima trenutno 12 zaposlenih v Sloveniji in toliko tudi v svojih podjetij v tujini. V prihodnjem letu bodo v Sloveniji z novimi zaposlitvami krepili predvsem razvoj in prodajo. »Prav v času krize je še bolj agresiven prodajni pristop nujen, prav tako širitev na tuje trge,« je prepričan Huber.

Kljub temu da so njihovi sistemi razsvetljave ne le varčni, saj zagotavljajo od 40- do 60-odstotni prihranek elektrike, pač pa zagotavljajo boljšo osvetljenost industrijskih prostorov, se še premalokrat pojavljajo v novozgrajenih industrijskih objektih, kar je po Huberjevem mnenju posledica specifičnosti slovenskega trga, kjer so ključni arhitekti in projektanti, ki delajo po nekih utečenih poteh. Poleg tega se strošek za razsvetljavo ponavadi znajde nekako na koncu celotne investicije in investitorji dobri razsvetljavi, ki se v povprečju vlagatelji povrne v slabih treh letih, ne posvetijo dovolj pozornosti.

»Namestitev nove varčne razsvetljave, ki zagotavlja skoraj 94-odstotni izkoristek svetlobnega toka in z inteligentnim senzorskim nadzorom, pomeni za podjetje takojšen prihranek zaradi manjše porabe elektrike, nimajo stroškov z vzdrževanjem, svetloba je bistveno boljša. Pomena vsega tega se za zdaj zavedajo predvsem zdrava in v trajnostni razvoj usmerjena podjetja,« opisuje Huber. Za ilustracijo: podjetju Impol je na primer nova razsvetljava na letni ravni pomenila prihranek v višini 250.000 evrov, investicija pa se jim je povrnila v 20 mesecih.