Direktorica CSD Ravne Sonja Tiršek nam je potrdila, da najemnine od avgusta letos ne plačujejo, dolg pa trenutno znaša dobrih 8000 evrov. »Mi denarja za najemnino nimamo, za ta namen pa ga nismo prejeli niti od našega ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ker naj bi bilo plačevanje najemnine za prostore v državni lasti nesprejemljivo,« je dejala Tirškova in pojasnila, da je bila takšna zahteva računskega sodišča, oni pa so ji sledili. Zato trenutno potekajo dogovori z upravljalcem prostorov, torej šolskim centrom, kako rešiti to težavo.

Ministrstvo za šolstvo molči

Z vprašanji, kako in kaj, se je Tirškova že večkrat obrnila tudi na ministrstvo za šolstvo, v čigar lasti je stavba, vendar ni prejela nobenega odgovora. Na ministrstvo za šolstvo smo se obrnili tudi mi. Zanimalo nas je, na podlagi česa sploh zaračunavajo najemnino in kako nameravajo zaplet rešiti, a do zaključka redakcije prav tako nismo dobili odgovora.

Na računskem sodišču v zvezi s tem pojasnjujejo, da zakon o stvarnem premoženju za objekte, ki so v lasti države, ne predvideva plačevanja najemnine. Med upravljalcem in najemnikom naj bi bila tako sklenjena zgolj pogodba o uporabi teh prostorov. »Ker je resorno ministrstvo zahtevalo, da najemnine ne plačujemo, smo mi to upoštevali in o tem obvestili tudi šolsko ministrstvo. Pričakovali smo, da bomo podpisali sporazum o uporabi, a ga nismo,« je pojasnila Tirškova in izrazila upanje, da bo šola prisluhnila razlogom, ki so povsem zakonodajne narave. Kot je še dejala, se pogodba ni spremenila celih 20 let, a zdaj bi se glede na razlago računskega sodišča morala in bi jo lahko sklenili zgolj za brezplačno uporabo.

CSD Ravne je izjema

»Vsi tisti centri za socialno delo po Sloveniji, ki imajo svoje poslovne prostore v lasti države, so že pred časom sklenili sporazume o brezplačni uporabi, v skladu z usmeritvami, ki jih je dalo ministrstvo za pravosodje. Edini, ki ima prostore v stavbi v državni lasti in nima sklenjenega ustreznega sporazuma, je CSD Ravne na Koroškem,« odgovarjajo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Dodajajo, da imajo sicer vsi tisti centri, ki imajo sklenjene najemne pogodbe v objektih, ki so v lasti fizičnih oseb ali drugih gospodarskih družb, na podlagi pogodbe o financiranju delovanja urejeno tudi povračilo stroška najemnine. Višine so seveda različne, odvisno tudi od tega, kje je posamezni center. Tam torej plačevanje najemnine ni sporno. Sporno pa je v objektih, ki so v lasti države, in to šolski center nedvomno je.

»Direktorji javnih zavodov imajo sicer pri reševanju prostorske problematike povsem proste roke. Rešitev za omenjeni zaplet mora torej rešiti direktorica CSD Ravne,« so še pojasnili. In še, da so jo na zadnjem sestanku že zadolžili, da od ministrstva za pravosodje, ki je pristojno tudi za reševanje prostorske problematike državnih organov, pridobi informacijo o tem, če imajo na Ravnah še kakšne druge prostore, ki so v lasti države in so morda prazni. Od srednje šole, ki upravlja s stavbo, v kateri ima prostore CSD, pa mora direktorica zahtevati pravno podlago, na osnovi katere centru zaračunavajo najemnino. A kot so pojasnili na ministrstvu za pravosodje, do omenjenega sestanka v tem tednu še ni prišlo. »Smo pa direktorici centra predlagali, da ga vsekakor skliče čim prej in nanj povabi vse vpletene, tako predstavnike ministrstva za delo, družino in socialne zadeve kot tudi ministrstva za šolstvo, saj morata zaplet v skladu z zakonom o stvarnem premoženju in uredbo rešiti prav ti dve ministrstvi,« odgovarjajo na ministrstvu za pravosodje. In še, da je njihov direktorat za investicije in nepremičnine vsekakor pripravljen sodelovati pri razrešitvi nastale nenavadne situacije in priti na sestanek, ko ta bo. »Sama upam, da bodo vsi vpleteni res pripravljeni sesti za skupno mizo,« na vse to odgovarja Tirškova. Več kot očitno je zdaj na potezi ministrstvo za šolstvo, ki lahko edino reši CSD pred deložacijo.