Ugotovitve šele po novem letu

Omerzel je izredni nadzor nad agencijo uvedel na podlagi kriminalističnih preiskav avtošol in programov varne vožnje mladih voznikov, ki so pokazale veliko zlorab in nepravilnosti pri izdajanju vozniških dovoljenj in raznih potrdil.

Ker je minister ugotavljal, da agencija ni delovala "tako, kot bi si želeli", je poleg izrednega nadzora napovedal še njeno reorganizacijo. Po prvotnih ministrovih predvidevanjih pa naj bi ugotovitve izrednega nadzora javnosti predstavili po 22. decembru, a so na ministrstvu za STA pojasnili, da bodo to storili šele po novem letu.

Brez dodatnih pojasnil o ostalih morebitnih aktivnostih

Prav tako niso dali dodatnih pojasnil o ostalih morebitnih aktivnostih po objavi izsledkov kriminalističnih preiskav o nepravilnostih pri izdajanju vozniških dovoljenj.

Nekatere je namreč napovedal že prejšnji v. d. direktorja direktorata za promet na ministrstvu za infrastrukturo ter predsednik sveta agencije za varnost v prometu Bojan Žlender, ki se je prav zaradi afere v zvezi z avtošolami poslovil z obeh položajev.

Omenjal je namreč načrte, da bodo skupaj z upravnimi enotami začeli s postopki za ničnost odločb, torej da bodo sprožili postopke zoper tiste, ki so mimo predpisov prišli do vozniškega dovoljenja. Pojasnil je tudi, da bo treba v upravnem postopku preizkusiti vse dokaze, ki jih je zbrala policija, in ugotavljati dejstva, kot se bodo ugotavljala v kazenskem postopku.

Policisti so do konca oktobra ovadili 26 ljudi

Policisti so do konca oktobra ovadili 26 ljudi, osumljenih 483 kaznivih dejanj, ki naj bi med drugim prodajali vozniške izpite. Ugotovili so tudi, da so kršitelji pri dodatnih programih varne vožnje mladih voznikov v najmanj 1200 primerih izdali potrdilo o opravljeni vožnji, čeprav te ni bilo. Odprtih pa je še okrog 1600 zadev, na katerih policija še vedno dela.

Vlada je sicer v minulem tednu sprejela sklep o ustanovitvi odbora direktorjev za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu za obdobje do leta 2022, ki ga bo vodil v. d. generalnega direktorja direktorata za promet na ministrstvu za infrastrukturo Miran Sečki oz. generalni direktor, ko bo imenovan.

Svet naj bi med drugim dajal konkretne naloge za učinkovitejšo izvedbo ukrepov na področju varnosti cestnega prometa ter pripravljal strateške usmeritve in izhodišča ukrepov na področju razvoja varnosti cestnega prometa.

Prav tako je vlada minuli teden imenovala medresorsko delovno skupino za spremljanje in izvajanje resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od leta 2013 do leta 2022, ki jo vodi javna agencija za varnost prometa.