Uporaba pirotehničnih sredstev je v zadnjih dvajsetih letih trajno onesposobila vrsto otrok in odraslih, zlasti kar zadeva vid, sluh in poškodbo okončin. Nekaj oseb je zaradi takih poškodb tudi umrlo, drugi pa so oslepeli, oglušeli in mnogi tudi za vedno postali uporabniki invalidskega vozička.

Čas decembrskih praznikov je gotovo čas miru, ko v dobrohotnem pričakovanju novih upov prihajajočega leta stojimo drug drugemu ob strani in se bodrimo, da bo v prihodnjem letu vse bolje. Vendar pa ta čas miru v naši lepi deželi, brez kakršne koli posebne domače tradicije, prekinjajo strahovite eksplozije pirotehničnih sredstev, ki vlivajo strah, bojazen in prinašajo stres v življenja vseh ljudi, še zlasti invalidov in njihovih živali, ki jim pomagajo pri socialni, zdravstveni in splošni rehabilitaciji. Med zadnje seveda spadajo psi, ki pomagajo slepim, pa tudi invalidom na invalidskih vozičkih ter osebam z motnjami v duševnem razvoju.

Zato vam, gospod minister Gregor Virant, predlagamo, da se vpišete v zgodovino tistih uspešnih ministrov, ki so si upali prepovedati pirotehnična sredstva in se na tak način postaviti v vrsto držav, ki so zahodno od nas.

Naša nacionalna invalidska organizacija ima nekaj več kot 500 članov, od katerih jih je 280 uporabnikov posebnega socialnega programa, ki ga izvaja šest izvajalcev vsak dan, ne glede na praznik, nedeljo ali počitnice. Kot nevladna in neprofitna organizacija nimamo nikakršne lastnine, niti redno zaposlenih članov, vendar zmoremo pomagati najtežjim, kljub vse hujšemu finančnemu položaju. Invalidom prinašamo vsak dan veselo novico, da niso sami, in jim pri že tako trpkem življenju poskušamo pomagati na vse mogoče načine.

Od vas, minister Virant, pričakujemo samo to človeško gesto, da kot minister za notranje zadeve končno prepoveste nesmiselno trošenje denarja za tovrstna nesmiselna ogrožajoča sredstva. Noben vaš predhodnik si tega ni upal ali želel. Pričakujemo, da mislite podobno kot mi in da vam je mar za mir in varnost vseh, od najmlajših do starejših in onemoglih ter tudi živali, ki v tem času, ko nihče ne bi smel trpeti, tako zelo trpijo!

Borut Pogačnik

predsednik Združenja invalidov – Forum Slovenije