KPK se lahko neposredno naslanja na preiskovalno delo organov preiskovanja in pregona kaznivih dejanj. V tem oziru je deloma primerljiva s policijo, kriminalisti in tožilstvom. A, spet ob primerjavi s preiskovalnim novinarstvom, skoraj brez izjeme ostaja pri političnih posledicah rezultatov svojega dela. Njeno delo se konča tam, kjer bi se začela zadnja faza pri delu organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj: začetek kazenskega postopka. Ob tem velja posebej poudariti, da se nobena ugotovitev KPK ne sme uporabiti v kazenskem postopku, če niso izpolnjeni vsi ustavni in zakonski kriteriji za pridobivanje dokazov po ustavnem kazenskem procesnem pravu.

Skozi objektiv političnega pragmatizma se zato lahko te komisije kaj hitro prime etiketa priložnosti za poenostavljeno in hitrejšo pot do »vsaj« političnih posledic glede nosilcev političnih funkcij, namesto težje in daljše, zato tudi rezultatsko manj zanesljive poti do »kazenskih« posledic.Pogledi.si