Na Darsu iščejo izvajalca del za rušenje več že izpraznjenih objektov v naselju Hudo v Preserjah pri Radomljah, ki stojijo na bodoči trasi glavne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice. Žal pa na Darsu objektov ne bodo porušili zaradi nadaljevanja gradnje ceste, marveč le zato, ker je bilo tako predvideno že pred spremembo zakonodaje konec lanskega leta, ki določa, da Dars ne more biti več investitor ceste, ki je po zgraditvi in predaji prometu ne bi tudi cestninil.

»V trenutku, ko je začel veljati nov zakon o Darsu, smo vse aktivnosti ukinili,« pojasnjujejo na Darsu in dodajajo, da je bila za rušenje omenjenih objektov projektna dokumentacija narejena že prej, prav tako že prej pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za rušenje. Izvedbo del bodo krili iz lastnih sredstev družbe Dars, so še pristavili.

Po uredbi o lokacijskem načrtu bo zemljišče še naprej predvideno za navedeno cesto, kdaj se bo ta gradila in kdo jo bo gradil, pa ta trenutek nihče ne zna povedati. Na Darsu lahko postrežejo le z odgovorom, da je za glavno cesto Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš pridobljenih skupno 52 odstotkov potrebnih zemljišč. V celoti so bila ta pridobljena le za obvoznico Mengeš, ki je bila določena kot prednostna.

Sicer pa na tem odseku ceste od skupno 20 objektov (deset objektov in deset lop oziroma kozolcev) še niso rešili le sedem vrstnih garaž ter funkcionalno zemljišče stanovanjskega bloka v Homcu. Po spremembi zakonodaje so v začetku decembra 2012 vse ponudbe, ki so bile že vročene lastnikom, a jih ti še niso podpisali – večinoma v Radomljah – umaknili. Ustavili so tudi razlastitvene postopke za vrstne garaže ob trasi.

Za odsek Mengeš–Žeje je Dars pridobil že 86 odstotkov zemljišč, za odsek Žeje–Vodice pa nič, še pojasnjujejo in dodajajo, da jim odkupljeni objekti, ki jih nameravajo zdaj porušiti, povečini povzročajo stroške. Poleg tega se na odkupljenih zemljiščih zarašča ambrozija, inšpektorji pa jim pošiljajo odločbe tudi zaradi divjih odlagališč, ki tam že nastajajo. Kot pravijo, se trudijo odloženi kosovni material sproti odvažati, zemljišče pa tudi kosijo, da se ne razrašča ambrozija.

Domžalski župan Toni Dragar pravi, da so objekti, ki jih bodo kmalu porušili, že dalj časa prazni, saj jih je Dars odkupil in so si njihovi nekdanji lastniki s kupnino kupili ali zgradili nove objekte, nekateri v neposredni bližini. Ker so objekti dolgo samevali, je že obstajala bojazen, da bi se vanje kdo nasilno vselil. Zato so na občini Darsu predlagali, naj jih občina najame za določen čas. Vendar do dogovora ni prišlo, saj bi se ob morebitni novi spremembi zakonodaje, ki bi omogočila nadaljevanje gradnje ceste, morali na Darsu znova soočiti s selitvami najemnikov.